MSSQL Server 2005 Hakkında Sorular ve Cevaplar

Günümüzde “veri” son derece önem taşıyor ve kurumlar verilerinin güçlü yönetim sistemlerine sahip olmasını arzuluyor. Bu bağlamda daha önce MSSQL Server 2000’i çeşitli açılardan incelemiş ve belli konu başlıkları altında özellikle uygulama geliştiriciler için önem arzeden konuları detaylarıyla ve örneklerişyle sizlere sunmuştuk. Bugün başlayacağımız yeni yazı dizimizde ise Microsoft’un yeni nesil veritabanı sistemi MSSQL Server 2005 diğer adıyla Yukon’u inceliyor olacağız.
Yazı dizimizin ilk bölümünde Yukon hakkındaki belli başlı sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Soru ve cevap şeklinde ilerleyecek olan yazımızın ilginizi çekeceğini umuyorum.
1.Yukon Nedir?
Microsoft MS SQL Server serisinin son verisyonudur. Son verisyon olmakla kalmayıp MSSQL hakkında köklü değişikliklerin yapıldığı, birçok yeni aracın eklendiği veritabanı yönetim sistemidir. İlk betası Ekim 2003’de çıkmış olan Yukon Visual Studio Beta 2 DVD’leri ile beraber Developer Edition (32 bit) modunda çıkarılmaya devam edilmektedir.
2.Yukon’u İlgi Çekici Yapan Nedir?
Yukon’un en büyük avantajı ve ilgi çekici tarafı .Net CLR(Common Language Runtime) ile entegre bir şekilde gelmesidir. Bu sayede ayrı ayrı Yukon ve .Net Runtime avantajları bir arada kullanılabilir.
Microsoft Office System gibi birçok araçla entegre çalışabilmesi sayesinde hemen her kademedeki kişi tarafından kullanılabilmekte bu sayede üretimi artırmaktadır.
Esnek yapısı ve sahip olduğu kullanımı kolay ancak birçok kompleks işi yapmaya yönelik araçları sayesinde Bilgi Sistemleri Yönetiminde karmaşanın önüne geçer.
3.Yukon’da Ne Yenilikler Var?
– CLR Entegrasyonu
– MS SQL Server Management Objects
– SQL Service Broker
– Reporting Services
– Notification Services
Bu başlık altında yer alan tüm maddeler gelecek makalelerde ayrı konular halinde avantajları ve kullanım yöntemleri olarak incelenecektir.
4.CLR Entegrasyonu Neler Sağlar?
– Veritabanı programcılarının problem çözümlerinde klasik T-SQL’in yanında ilgi duydukları .Net dillerinden biriyle de koda müdehale edebilme şansı doğdu.
– .Net’in güvenli veritabanı nesnelerinin MSSQL yönetiminde ve programlamasında kullanılabilmesi sayesinde veritabanı güvenlği ile ilgili ciddi bir adım atıldı.
– Veritabanı programcılığında OOP mimariye geçiş sağlandı.
5.SQL Server Management Objects Nedir?
SQL Server Management Objects (SMO) Yukon için geliştirilmiş yeni bir yönetim nesne modelidir. SMO WMI arayüzünü basitleştirmekle beraber, WMI entegrasyonu ve server konfigurasyon ayarlarını da sağlamıştır.
6.SQL Service Broker Nedir?
Yukon’un bir parçası olan Application Framework’tür. Bu sayede serverda yürüyen internal ve external proseslerin eş zamanlı yürümemesini sağlar. Ana görevi mesajlaşma protokolü yönetimidir. Bir nevi rooter olarak görev yapar ve Distributed Application Component aracılığı ile gönderilen ve alınan mesajların yönetimini sağlar.
7.Reporting Services Nedir?
Raporların geliştirilmesi, yönetilmesi ve dağıtılması için geliştirilmiş yeni bir frameworktür. Programlama için kendi platformu ve arayüzü ile beraber gelir bu sayede raporlarınoluşturulması ile ilgili IDE arayışı sona erer. Kurum içi yazılım geliştirme dışı personelinde raporlar üretebilmesini sağlaması yönünde Crystal Reports benzeri kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
8.Notification Servisleri Nelerdir?
Uyarı servisleri hedef kullanıcısına e-mail,sms,vs mesajlar göndermekle yükümlü bir platformu sunmaktadır. Mesajlar genel olarak kullanıcılara göre özelleştirilmiş mesajlardır yani hedefe yöneliktir. Notification Services’ın 2.0 versiyonu MSSQL 2000’e ek olarak erken devreye girmiştir.
9.MSSQL 2000’de Bulunan ve Geliştirilen Araçlar Nelerdir?
– Database Engine
– Analysis Services
– DTS
– Database Administration Tools
– XML Desteği
– ADO.Net
10.Database Engine’de Yapılan Değişiklikler Nelerdir?
– T-SQL diline yeni eklemeler yapıldı. Örneğin “Create Assembly” gibi.
– XML veri tipi olarak yerini aldı.
– Enterprise Manager yerine SQL WorkBench eklendi. Query Analizer, Enterprise Manager, Analysis Manager içine gömülü hale getirildi.
– Hata ayıklama metodu olan Try…Catch blokları eklendi.
– sp_full_textcatalog Stored Procedure’u yerine CREATE FULLTEXT CATALOG deyiminin kullanılmasına olanak tanır.
– Yeni ilişkisel operatörler dahil edildi : Pivot,UnPivot,Apply,vs
11.Yeni XML Desteğindeki Farklılıklar Nelerdir?
XML desteği XML’İn yeni bir veri tipi olarak sisteme eklenmesiyle güçlenmiş durumda. Bu sayede W3C standartlarına uygun yeni bir dil olan ve sitemizdede hakkında makalelerin bulunduğu XQuery ile işlemler yapılabilmesine olanak tanındı. Bu konuda XQuery Designer adında yeni bir araçda Yukon ile beraber sunuldu.
12.Yukon’un Hangi Versiyonları Bulunuyor?
32 bit – Developer Edition
Kaynak: gelecekonline.net

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.