MUTLAK DEĞER sorular

1. x-2>2 eşitsizliğini sağlayan xR değeri aşağıdakilerden hangisine uyar?
A) x>4 B) x>0 C) x>4 v x<0 D) 0>x>4 E) x<4
 
2. 2x+5<1 eşitsizliği aşağıdakilerden hangisine denktir?
A) 2x+5<1 B) 2x+5>-1 C) 3+x>2
D) 2x+5<-1  2x+5>1
E) 2x+5>1  2x+5<1
 
3. xZ olduğuna göre eşitsizli-ğinin çözüm kümesi şunlardan hangisidir?
A) {8, 9, 10, 11, 12}
B) {x:xZ ve –13C) {xZ: x<13}
D) {x:xZ x>7}
E) {x:xZ x<7 veya x>13}
 
4. a,b reel sayılar olsun. Aşağıdakilerden daima olmayan ifade hangisidir?
A) B) ab=a.b
C) a+ba+b D)
E)
 
5. A={x:1<(x+2)29} cümlesinde A nın …..
A) Çözüm cümlesi {x+2>3x+2<1} dir.
B) Çözüm cümlesi {x+2<-3x+2<-1} dir.
C) En küçük elemanı yoktur.
D) En büyük elemanı vardır.
E) Çözüm kümesi boş kümedir.
 
6. x-2=y ise x-y+y-x nin değeri nedir?
A) –4 B) 2 C) 0 D) 3 E) 4
 
7. xx-1=2 denklemini sağlayan (çözüm olan) x lerin toplamı kaçtır?
A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 E) -2
 
8. a
A) B) a C) b D) 2b E) 2a
 
9. 3-2x>7 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
A) x>-2 veya x<5 B) x<-2 veya x>5
C) x>-2 veya x>4 B) x<-4 veya x>4
E) x>-4 veya x<4
 
10. a=a ve b<|b| olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğ¬rudur?
A) ab=1 B) ab>l C) ab  0
D) ab>0 E) 0
11. x2+13 ün çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) R B) R-[-2, 2] C) [-2, 2]
D) E)
 
12. x>1 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
A) (- , 1)  (0 , ) B) (- , 0)  (1 , )
C) (- , 0)  (-1 , ) D) (- , -1)  (1 , )
E) (- , -1)  (0 , )
13. 9<2x-7<13
eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tamsayıla-rın toplamı kaçtır?
A) 14 B) 13 C) 12 D) 10 E) 7
 
14. xR , |x|-1=|x-1| denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (- , ) B) (- , 0) C) [1 , )
D) (0 , ) E) (0 , 1]
 
15. İki basamaklı bir tek sayı ile iki basa-maklı bir çift sayının farkının mutlak değeri en çok kaçtır?
A) 90 B) 89 C) 88 D) 87 E) 86
 
16. x3 olmak üzere,
-x+y-3=0
denklemini sağlayan y tamsayıların toplamı kaçtır?
A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24
 
17. xR olmak üzere,
4x-10+2x+5
ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 20
 
18. x<0, x 5 eşitsizlik sistemini sağlayan tam¬sayıların çarpımı kaçtır?
A) -10 B) –12 C) -24 D) -60 E) -120
 
19. x<0 olduğuna göre,
işlemini sonucu kaçtır?
A) –x B) –1 C) 0 D) 1 E) x
20. a-2+b-4+c-6=0
olduğuna göre, a+2b+3c ifadesinin değeri kaçtır?
A) 28 B) 12 C) 0 D) –12 E) –28
 
21. x<0 olmak üzere, ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 16 B) -2x C) -4x
D) -2x +16 E) -4x +16
 
22. a>0 b<0 olduğuna göre, ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2a+3b B) 2b-3a C) 2b-a D) -2a E) –a
 
23.
eşitsizliğini sağlayan kaç tane tamsayı vardır?
A) 13 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6
 
24. x6 olduğuna göre, x-2y+2=0 koşulunu sağlayan kaç tane y tamsayısı vardır?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
 
25. x+2x-4=0 denklemeni sağlayan x gerçel sayıların toplamı kaçtır?
A) B) C) D) E)
 
26. x-4+x=8 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10
 
27. x<0
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-dir?
A) -3x B) -3y C) 3(x+y) D) –3 E) 3
 
28. y
olduğuna göre, y kaçtır?
A) –8 B) –7 C) –6 D) –5 E) –3
 
29.
eşitliğini sağlayan x değerinin kümesi aşağı-dakilerden hangisidir?
A) {-4,-2} B) {-4,2} C) {-2}
D) {2} E) {2,4}
30. 9-x2=x-3
olduğuna göre, x in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) –3 B) –2 C) –1 D) 2 E) 4
 
1-C 1970 ÜSS 2-D 1971 ÜSS 3-A 1973 ÜSS 4-E 1974 ÜSS 5-D 1975 ÜSS
6-E 1977 ÜSS 7-D 1983 ÖYS 8-D 1985 ÖYS 9-B 1985 ÖYS 10-C 1987 ÖSS
11-E 1987 ÖYS 12-D 1988 ÖYS 13-E 1989 ÖYS 14-C 1992 ÖYS 15-B 1993 ÖSS
16-B 1993 ÖSS 17-C 1994 ÖYS 18-E 1998 ÖSS 19-B 1998 ÖYS 20-A 1998 ÖYS
21-B 1999ÖSS1 22-E 1999 ÖSS 23-B 1999ÖSS2 24-A 2000 ÖSS 25-D 2000ÖSS
26-A 2001 ÖSS 27-E 2001 ÖSS 28-E 2002 ÖSS 29-D 2002 ÖSS 30-A 2003 ÖS
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.