ÖSS KPSS SBS OKS COĞRAFYA TEST SORULARI,ÜLKELER COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

ÜLKELER COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (COĞRAFYA TEST SORULARI)
 
1. Kuzey  ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Apenin Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içinde yer almaktadır?
A) Arnavutluk                B) Romanya
C) Rusya                      D) İtalya                 E) Portekiz
 
2     1- İran                                   5- Suriye
        2- Irak                                    6- Gürcistan
        3- Yunanistan                      7- Ermenistan
        4- Azerbaycan                      8- Bulgaristan
– Ülkemizin yukarıda verilen sınır komşularının hangi kıtalar üzerinde olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
                       Avrupa                                  Asya
        A)            1- 3- 5- 8                               2- 4-6-7
        B)            3-8                                         1-2-4-5-6-7
        C)           4-5-6-7-8                              1-2-3
        D)           2-7- 8                                    1-3-4-5-6
        E)            4-6-7                                     1-2-3-5-8
 
3. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde en büyük payı hammadde ihracatından elde edilen
gelirler oluşturmaktadır?
A) Fransa                                     B) İtalya                 C) Kuveyt  
D) Almanya                  E) İsrail
 
4- Aşağıda  bazı ülkeler ve başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Arnavutluk – Tiran
B) İsviçre  – Bern
C) Portekiz – Madrid
D) İtalya – Roma
E) Gürcistan –  Tiflis
 
5- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası kurulan ülkelerden biri değildir?
A) Türkiye      B) Polonya
C) Macaristan              D) Çekoslovakya           E) Fransa
 
6. Aşağıda ülkemiz ile komşularımız arasında bulunan gümrük kapıları eşleştirilmiştir.
– Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Karaağaç –Yunanistan        B) Cilvegözü – Suriye
C) Habur – Irak                           D) Akyaka – Gürcistan
E) Gürbulak – İran
 
7.    – Turizm gelirleri fazladır.
        – Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
        – Ağır sanayi ve otomotiv sanayi gelişmiştir
        – Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
        – Bir yarımada devletidir.
* Yukarıda özellikleri anlatılan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa      B) Almanya           C) İngiltere
D) İtalya                        E) Romanya
 
8. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin yeryüzünün şekillenme- sinde aşağıdaki dış kuvvetlerin
hangisi daha etkili olmuştur?
A) Gel – git                   B) Akarsular               C) Buzullar   
D)Rüzgarlar                 E) Yeraltı suları
 
9. Aşağıdaki ülkelerin tarım alanları ve tarım faaliyetleri dikkate alındığında hangisinde birim alandan
alınan verim diğerlerinden daha fazladır?
A) Libya                         B)Hollanda            C) Türkiye     
D) İtalya                         E) Suriye
 
10. Ülkemizin sınır komşularından hangilerinin Karadeniz’de kıyısı bulunmaktadır?
A) Gürcistan  – Bulgaristan       B) Gürcistan – Yunanistan
C) Suriye – Arnavutluk                               D) Yunanistan – Romanya
E) Bulgaristan – Ermenistan
 
11. Kuzey Avrupa’da bir adalar ülkesidir. Yükseltisi çok az olan bir ülkedir. Ilıman okyanus iklimi hakimdir.
Ülkenin topraklarının yarıdan fazlası tarıma elverişlidir. Yeraltı  kaynakları çok azdır. Ancak sanayisi çok gelişmiştir.
– Yukarıda özellikleri verilen Kuzey Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya                                         B) Romanya         C) Almanya     
D) Polonya                                   E) Danimarka
 
12. 1- Danimarka                      4- Bulgaristan
        2- İtalya                                 5- Yunanistan
        3- İspanya                            6- Almanya
Yukarıda verilen ülkelerin hangilerinin Akdeniz’de kıyısı bulunmaktadır?
A) 1-4-6     B) 2-3-5     C) 3-5-6     D) 1-3-5       E) 3-4-5
 
13. Norveç’te tarım alanlarının sınırlı olması aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin öncellikle gelişmesine neden olmuştur?
A) Madencilik               B) Balıkçılık       C) Turizm 
D) Endüstri                  E) Hizmet
 
14. Yurt dışında en çok Türk’ün bulunduğu, Türkiye’nin  dış ticaretinde ilk sırayı alan, sanayi
 bakımından gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa      B) Bulgaristan        C) Azerbaycan
D) İran           E) Almanya
 
15. İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?
A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması
B) Bir ada üzerinde bulunması
C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması
D) Gelişmiş ülkelere yakın olması
E) Zengin petrol yataklarına sahip olması
 
16 Aşağıdaki bölgelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı daha fazladır?
A) Doğu Avrupa                           B) İskandinavya      C) Kanada       
D) Doğu Asya kıyıları                 E) Avustralya
 
17.  Aşağıdakilerden hangisi Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak özellikleri arasında yer alır?
A) Yüzölçümlerinin aynı olması
B) Alp – Himalaya kıvrım kuşağında olmaları
C) Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin aynı olması
D) Nüfus miktarları
E) Aynı okyanuslara komşu olmaları
 
18. Sanayisi gelişen İskandinav ülkelerinden birisi de İsveç’tir.
– Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili değildir?
A) Ilıman iklim şartlarına sahip olması
B) Orman oranının yüksek olması
C) Sermayenin varlığı
D) Zengin maden yataklarına sahip olması
E) Buzul aşınım şekillerinin fazla olması
 
19. “Ortalama yükseltisi 150m. dir. Ülkede yaklaşık olarak 188.000 bin göl vardır. Göller ülkesi olarak da bilinir.”
– Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finlandiya                B) Almanya      C) Danimarka
D) Norveç                     E) İsveç
 
20. Yüksek enlemlerde yer alan ülkelerde kış turizmi ve kış turizm gelirleri yüksektir.
– Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kış turizm gelirlerinin yüksek olduğu söylenebilir?
A) Türkiye                      B) Mısır                  C) İsveç   
D) İspanya                    E) Brezilya
 
CEVAP ANAHTARI
 
1.    D
2.    B
3.    C
4.    C
5.    E
6.    D
7.    D
8.    C
9.    B
10.  A
11.  E
12.  B
13.  B
14.  E
15.  A
16.  D
17.  B
18.  E
19.  A
20.  C
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.