Past Perfect Continuous Tense kuralları

A- Kullanım Alanları:
– Geçmiş bir zaman diliminde başlayarak devam etmiş ve yine geçmiş zaman süresinde sona ermiş olayları anlatırken kullanılır.
– Past perfect continous tense, present perfect continous tense’in geçmiş hali sayılır.
B – Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Biçimleri:
Past Perfect Continous Tense’de Olumlu Cümle
Bu zaman kalıbının yardımcı fiili had been ‘dir, fiilimiz de yine present perfect tense’de olduğu gibi –ing eki alır.
Örnek:
She was very tired. She had been walking all day. (Çok yorgundu. Bütün gün boyunca yürümüştü.)
Past Perfect Continous Tense’de Olumsuz Cümle
Aynen diğer zaman kalıplarında olduğu gibi, bu zaman kalıbında da olumsuz cümle yapılırken yardımcı fiile olumsuzluk eki (not) getirilir.
Örnek:
She hadn’t been working. (O çalışmıyordu.)
Past Perfect Continous Tense’de Soru Cümlesi
Olumlu cümleyle aynı kurallara sahiptir, tek farkı yardımcı fiilimiz olan “had” ile “been” in arasına öznemiz gelir. (Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar” gibi herhangi bir soru kelimesi kullanılacaksa, en başa o kelime getirilir, ardından yukarıda belirtilen kurallar uygulanır.)
Örnek:
Had he been working? (Çalışıyor muydu?)
Eğer sorumuz olumsuz olacaksa, yardımcı fiilimiz olumsuz yapılır.
Örnek:
Hadn’t they been working? (Çalışmıyorlar mıydı?)
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.