pernisyoz anemi nedir? pernisyoz anemi hakkında

– Genellikle hastalığın başlangıcında hiçbir bulgu görülmez.
– Fiziki çalışmaya dayanıklılığın azalması ve fark edilebilen süratli kalp atışları.
– Dilde yara ve acıma durumu.
– İştah azalması ve dengenin bozulması.
– Hafıza kaybı, depresyon ve bunama dahil
– Ellerde ve ayaklarda duyu azlığı.
Pernisyoz anemi, kırmızı kan hücrelerinin normal olarak yapımı için gerekli olan B12 vita­mininin eksikliği nedeniyle meydana gelir. Sık­lıkla kalıtsaldır. Pernisyoz terimi etkili bir teda­vinin bilinmediği ve bu hastalığın kesinlikle öl­dürücü olduğu zaman benimsenmiştir.
B12 ihtiva eden yiyecekler et ve süt ürün­leridir. Fakat, katı vejetaryenler hariç, bu hasta­lık bu yiyeceklerden yeteri kadar yememenin sonucu değildir. Daha ziyade, pernisyoz anemi sindirim yolunun B12 vitamininin emmeyi ba-şaramayışından meydana gelir. Emme işlemi­nin böyle bozulmasının karmaşık bir proses ol­duğu düşünülmektedir.
Midenin bir kısmını kaplayan hücreler ent-rensek faktör (IF) adı verilen bir madde üretir­ler, bu madde B12 vitaminin ince bağırsakta emilmesi için gereklidir.
Entrensek faktör B12 vitaminine bağlanır ve ince bağırsağın en aşağı bölümünde (ileum), ince bağırsak kalın bağırsağa girmeden hemen önce emilen şey bu birleşimdir. İleum’un has­talandığı veya ameliyat sırasında çıkartıldığı zamanlarda da sonuçta bir B12 vitamini eksik­liği meydana gelebilir. Çünkü o zaman entren­sek faktör B12 vitamini bileşimi emilmez.
Bu olağan dışı bir durumdur. Sıklıkla yaşlı­larda görülür. Erkek ve kadınlarda görülme sık­lığı aynıdır. En fazla Kuzey Avrupa kökenli in­sanlar arasında yaygındır. Bu rahatsızlığa eğilim açık renk saçlılar arasında daha fazladır.
Teşhis
Pernizyör aneminin olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuz çeşitli kan tahlilleri ya­pabilir. Bir test kanınızdaki B12 vitamini mikta­rını ölçer. Aynı zamanda kanınız da alyuvarla­rın biçimini ve büyüklüğünü belirlemek için mikroskop altında incelenir. Eğer sizde pernis­yoz anemi varsa alyuvarlarınızın ölçüleri büyü­yecek ve sayıları azalacaktır.
Alyuvarların üretildiği kemik iliğinizden bir örnek incelemek gerekli olabilir. Doktorunuz entrensek faktöre karşı antikorların bulunup bulunmadığını belirlemek için bir Schilling testi yapılmasını isteyebilir.
Pernisyoz Anemisinin
Ciddiyet Derecesi Nedir?
Bu kronik hastalık, eğer tedavi edilmezse, ağır fakat sürekli ve düzenli olarak kötüye gi­der (ilerler). Geçmişte uygun tedavisi geliştiril­meden önce bu hastalık, birçok yıl sonra so­nuçta ölüme yol açıyordu. Şimdi, yeterli mik­tarlarda B12 vitamini ile telafi (yerine koyma) tedavisi eksikliği düzelterek normal bir hayat sürme olanağını sağlamaktadır. Yine de, eğer durumu fark edilmeden önce uzun bir süre ilerlerse, vücudun belirli kısımlarını, özellikle si­nir ve sindirim sistemlerini hasara uğratabilir.
İlaç Tedavisi
Pernisyöz anemiyi tedavi etmek için, B12 vitamini deri altında hipodermik bir iğneyle enjekte edilir (zerkedilir). Başlangıçta enjeksi­yonlar günde bir kere yapılabilir, fakat günler­ce sonra enjeksiyon ayda bir kere olabilir. Bu enjeksiyonlara sınırsız süreyle devam edilmeli­dir. Ağızdan takviye veya gıda rejimini değiştir­me şeklindeki tedavilerin faydası olmaz, çünkü asıl problem sindirim yolunun vitamini emme­sini başaramamasıdır
 
alıntıdır
 
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.