Resmi yazışmlar…ilginin yazılışı ve imza bölümü…

6. İlgilerin Yazılışı
Resmî yazılarda, zaman ve kırtasiye israfının önlenmesinde, yazının gönderileceği birimin/makamın doğru tespiti ne kadar önemli ise “İLGİ”nin doğru ve tam yazılmasının önemi de büyüktür. Bu bakımdan “İLGİ”ler, Esaslarda açıklandığı şekilde yazılacaktır.
Herhangi bir valilikten Personel Genel Müdürlüğüne “İzin” konusunda bir görüş sorulduğunu, Personel Genel Müdürlüğünün de konuyla ilgili bilgi ve belge istediğini düşünelim. Bu durumda valilikçe bilgi ve belgeler gönderilirken, “İLGİ” aşağıdaki gibi düzenlenecektir.
İLGİ : a) ………… Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğü’nün 03/01/1994 tarih ve 243.1. -Özl. İşl.Şb. 94/115 sayılı yazısı.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 20/01/1994 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03-94/233-2915 sayılı yazısı.
Ancak, gerekli görüldüğü takdirde, kurum veya kuruluş isminin anlaşılabilirliği bozulmadan “İLGİ”
İLGİ : a) ………… Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğü’nün ……………… tarih ve ……………… sayılı yazısı.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün …………. tarih ve ……………. sayılı yazısı.
şeklinde anlamlı kısaltmalar yapılarak da düzenlenebilecektir.
Merkez teşkilâtı birimlerinin birbirleriyle yaptığı yazışmalarda İLGİ;
İLGİ : Millî Eğitim Bakanlığı ………………. Genel Müdürlüğü’nün ………….. tarih/ gün ve . …………………. sayılı yazısı.
şeklinde değil.
İLGİ : ………………. Genel Müdürlüğü’nün ……………. tarih/gün ve ………….. sayılı yazısı.
şeklinde düzenlenecektir.
İlgili birimin kodunda herhangi bir kısaltma yapılmayacak o birimin kodu aynen
yazılacaktır.
7. İmza Bölümü
Resmî Yazışma Kuralarını Belirleyen Esaslar’
la imza bölümünde, önceki uygulamadan bazı farklılıklar getirilmiştir. Buna göre yazının “İMZA” bölümü sözü edilen esasların (ÖRNEK – 5)’ine uygun olarak düzenlenecektir.
Konuyu İl Millî Eğitim Müdürlükleri açısından örnekle açıklama gerekirse, (iller bazında imza yetkileri de dikkate alınarak) yazının imza bölümü;
ÖRNEK 1.
İmza
Adı Soyadı
Vali
ÖRNEK 2.
İmza
Adı Soyadı
Vali a.
Vali Yardımcısı
ÖRNEK 3.
İmza
Adı Soyadı
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.