Sanayi devrimi nedir, nedenleri nelerdir, Sanayi İnkılabının Başlaması ve gelişimi, Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları

Sanayi İnkılabı
El tezgahlarından fabrika sistemine, tek tek üretimden seri üretime geçişi,
insan emeğinin yerini makinaların almasını ifade eder. 18. yüzyılın ikinci
yarısında İngiltere’den başlayarak diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştır.
Sanayi İnkılabı’nın Nedenleri
* Coğrafi keşifler sonunda bulunan yeni kıtalardaki değerli madenlerin
Avrupa’ya taşınması ve ticaret hayatının canlanmasıyla meydana gelen
sermaye birikimi
* Rönesansla birlikte başlayan bilim ve teknlojideki gelişmelerdir.
 
Sanayi İnkılabının Başlaması ve gelişimi:
Sanayi Inkılabı (Endüsri Devrimi) ilk olarak İngiltere’de dokuma
endüstrisinde başladı. Çelik, buhar gücü ve elektrik sırayla sanayiye girdi
ve yararlanılmaya başlandı. XVIII. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’de
başlayan sanayileşme daha sonra Fransa, Belçika, Hollanda, ABD ve
Japonya’da da gerçekleşmiştir.
Sanayi İnkılabı’nın Sonuçları
* Büyük fabrikalar kuruldu ve üretimde büyük bir artış meydana geldi.
* Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeye önem verildi.
* Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını koruyan sendika ve partiler
kurulmaya başlandı.
* Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı.
* Kentleşme ve kent sorunları doğdu.
* İnsanın dünyaya düşkünlüğü ve rahata olan tutkusu arttı.
* Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı.
* Fransız İhtilali’nin sonuçlarına ters bir şekilde sömürge elde etme
yarışı hızlandı.
* Bu gelişmeler devletler arasında önüne geçilmez bir ekonomik rekabeti
başlattı ve zincirleme olarak I. ve II. Dünya Savaşlarına neden oldu.
Sanayi İnkılabı, geri kalmış, teknolojik gelişmesini tamamlayamamış
ülkeler için büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Bu ülkeler
Endüstri İnkılabını gerçekleştirmiş olan ülkelerin hammadde ve pazar
kaynağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti açısından da Sanayi İnkılabı çok
büyük sıkıntı yarattı. Kapitülasyonların da olumsuz etkisi yüzünden
Osmanlı ekonomisi çöküntüye uğradı. EI tezgahlarından oluşan yerli
sanayi dağıldı.
Kaynak: www.herdembilgi.blogcu.com izni ile alınmıştır Kaynak belge

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.