Sayılar, Doğal Sayılar, 4.Sınıf Matematik

Sayılar-Doğal Sayılar-4.Sınıf Matematik
1. 8, 6, 3, 0, 4 rakamlarının tümü kullanılarak yazılan beş basamaklı en büyük sayı ile en
küçük sayının toplamı kaçtır?
A) 55962 B) 11689 C) 116898 D) 126898
2. Dört yüz dört bin dört doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 404004 B) 404040 C) 400004 D) 4000004
3. 700107 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi yüz bin yedi yüz bir
B) Yedi yüz bin yüz yedi
C) Yedi yüz bin bin yüz yedi
D) Yedi yüz bin yedi
4. “45937” sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 18 B) 24 C) 28 D) 32
5. 98535 sayısında 8′ in basamak değeri ile sayı değerinin farkı kaçtır?
A) 7992 B) 792 C) 7902 D) 7299
6.457m sayışırım dört basamaklı bir çift sayı olabilmesi için “m” yerine
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)1 B)0 C)3 D)7
7. 785361 sayısının on binler basamağından 5 çıkarılıp, binler basamağına 3
eklersek sayı ne kadar değişir?
A) 44.000 azalır. B) 44.000 artar.
C) 47.000 azalır. D) 47.000artar.
8. Beş basamaklı en büyük sayı ile, dört basamaklı en küçük sayı arasındaki fark
kaçtır?
A) 99.999 B) 99.899
C) 98.999 D) 99.989
9. 7m675 < 78673 ise, “m” yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A)13 B)15 C)21 D)28
10. Aşağıdakilerden hangisi ardışık çift sayılardır?
A)38 – 40 – 42 B)54 -56 – 60
C)102 – 106 – 108 D)120 – 124 – 128
11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal sayılar kümesi sonsuz sayıda elemana sahiptir.
B) Bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı, sayının kendisine eşit
değildir.
C) Doğal sayılar kümesi, sayma sayılar kümesini kapsar.
D) Verilen herhangi iki doğal sayı arasında başka bir doğal sayı yok ise bu
sayılar ardı*şıktır.
12. İki doğal sayıdan büyüğü, küçüğünün 5 katından 70 fazladır.Bu sayıların farkı
510 olduğuna göre büyük sayı kaçtır?
A) 440 B) 550 C) 600 D) 620
13. Toplamları 84 ve fakları 36 olan sayılardan küçük olanı kaçtır?
A) 24 B) 36 C) 48 D) 60
14. K + 8 < 67 eşitsizliğinde “K” nin alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır?
A) 56 B) 57 C)58 D)69
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.