SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM dersi konu anlatımları

SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM
 
Sesliler: Söylerken herhangi bir engelle karşılaşmadan çıkarlar.
                        -Kalın sesliler:a,ı,o,u İnce sesliler:e,i,ö,ü
                        -Düz sesliler:a,e,ı,i Yuvarlak sesliler:o,ö,u,ü
                        -Geniş sesliler:a,e,o,ö Dar sesliler:ı,i,u,ü
 
Sessizler:Söylerken engellerle karşılaşırlar.Bunun içinde söylerken ünlüyle birlikte söylenirler.
                        -Sert sessizler:f,s,t,k,ç,ş,h,p
                        -Yumuşak sessizler:Sertlerin dışındaki sessizler
 
            BÜYÜK ÜNLÜ(SESLİ) UYUMU:
Kalından (a,ı,o,u) sonra kalın,inceden (e,i,ü,ö) sonra ince gelir.Asıl yani temel kuraldır,yalnız Türkçe sözcükler için geçerlidir.
            Örn:ağaç,yenilgi,sürükleyici vb.
 
                        UYMADIĞI HALDE TÜRKÇE OLANLAR:
                                        -Temel şeklinden uzaklaştıkları için uymayanlar
                                                        Örn:elma,hangi,anne vb.
                                        -Uymayan ekler:Kalıp(değişmez,başka şekli olmadıkları için)  oldukları için uymazlar.
                                                        Örn:-yor:istiyor
                                                                -ken:gelirken
                                                                -leyin:sabahleyin
                                                                -mtırak:yeşilimtırak
                                                                -ki:başındaki
                                                                -daş:gönüldaş
 
            KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU:
Temel değildir,sonradan İstanbul Türkçe’sinin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
-a,e,ı,i den sonra a,e,ı,i gelir.
-o,ö,u,ü den sonra o,ö,u,ü gelir.
 
                        B.Ü.U’YA UYUP K.Ü.U’YA UYMAYANLAR:
                                       Örn:çamur,yağmur,tavuk,kabuk vb.
NOT:Eklerin ve zamanla değişenlerin durumu B.Ü.U ile aynıdır.
 
            ÜNSÜZ UYUMU / BENZEŞMESİ / SERTLEŞMESİ:
Sertle biten sözcüğe gelen ek (c,d,g) sert (ç,t,k)’le başlar.
                        Örn:diş-çi                             sokak-ta                millet-çe                kalk-tı                     dış-tan
            
            ÜNSÜZ YUMUŞAMASI:
Sertle biten sözcük+ünlüyle başlayan ek=ünsüz yumuşaması
            (p,ç,t,k)                                                                 =         (b,c,d,g)
                        örn:   kitap-ı>kitabı                    ağaç-ı>ağacı                
                                       yurt-u>yurdu          renk-i>rengi                 
                                       git-en>giden           dert-ime>derdime
 
ÜNSÜZ YUMUŞAMASINA AYKIRILIK:
1.Özel adlara gelen eklerin yazılışlarında olmaz:
                                       Örn:Ahmet-i>Ahmet’i      Gemlik-e>Gemlik’e
 
2.Yabancı asıllılarda olmaz:
                                       örn: millet-e>millete           tazyik-e>tazyike         hukuk-u>hukuku      sürat-i>sürati
kaset-i>kaseti
                       
3.Tek heceli sözcüklerde genelde olmaz:
                                       örn:at-a>a        ok-u>oku     ip-e>ipe    suç-u>suçu               iç-e>içe  vb.
                          Tek hecelilerde olanlar:
                                       Örn:cep-i>cebi      çok-u>çoğu     taç-ı>tacı     kap-ı>kabı     yurt-u>yurdu
 
            SES DÜŞMESİ:
                        SESLİ HARFİN DÜŞMESİ (HECE DÜŞMESİ/ÜNLÜ DÜŞMESİ):
                                       Örn:ileri-lemek>ilerlemek
                                                Koku-lamak>koklamak
                                                Uyu-ku>uyku
                                                Burun-u>burnu vb.
 
                        SESSİZ HARFİN DÜŞMESİ:
Sonu ‘k’ ile biten+küçültme eki ‘-cik,cık’ =ünsüz düşmesi
                                        Örn:minik-cik>minicik
                                                Ufak-cık>ufacık
 
            SES TÜREMESİ:
                        ÜNLÜ TÜREMESİ:
Küçültme eki (-cık,-cik) nin tek heceli sözcüğe gelmesiyle oluşur.
                                       Örn:genç-cik>gencecik
                                                Az-cık>azıcık
                                                Bir-cik>biricik
 
                        ÜNSÜZ TÜREMESİ:
Yardımcı eylemlerle yapılan birleşik eylemlerde:
                                        Örn:af-etmek>affetmek
                                                His-etmek>hissetmek
                                                Zan-etmek>zannetmek vb.
 
            DARALMA(SESLİ DARALMASI):
‘y’ sessizini etkisiyle geniş ünlüler(a,e,o,ö)in dar ünlü(ı,i,u,ü) durumuna geçerek daralmasıdır.
                        Örn:de-yor>diyor
                                    Ye-yor>yiyor
                                    Söyle-yor>söylüyor vb.
 
            KAYNAŞMA:
İki ünlü arasına gelen ‘y,ş,s,n’ sessizleriyle yapılır.
                        Örn:elma-ı>elmayı
                                    Kardeşi-e>kardeşine
                                    İki-er>ikişer
                                    Anne-i>annesi
 
            ULAMA:
Ünsüzle biten sözcük+(arada noktalama işareti olmaması koşuluyla)+ünlüyle biten sözcük=ulama
                        Örn:Ben,akşam eve gelirken üç ekmek aldım.
                                    Arap atlar yakın eder ırağı.
 
            VURGU:
                        SÖZCÜK VURGUSU:
Genelde sözcüğün son hecesindedir.
 
                        CÜMLE VURGUSU:
            Yüklemden önce gelen sözcüktedir.
 
            SES KONUSUYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER:
                        1.İki ünlü yan yana gelmez:
                                       Örn: şiir, şair, saat vb.
                        2.İlk hecelerde iki ünsüz yan yana gelmez:
                                       örn: spor, plan vb.
                        3.İlk hece dışında ‘o,ö’ bulunmaz:
                                       örn:radyo,doktor,televizyon vb.
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.