SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3),türkce dersi test soruları

SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)
 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kaynaştırma sesi kullanılmamıştır?
a)      Bu bağ, suyunu şu pınardan alır.
b)      Odayı bugün de düzenleyemedin.
c)      Bu konuyu seninle tartışamam.
d)      Yedişer soru yapacaktık bu konuda.
e)      Sesini duyamadım, senin.
 
2. Dilimizde sert (tonsuz) ünsüzle biten sözcüklere gelen ekler sert (tonsuz) ünsüzle başlar.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?
a)      Çevreme baktım; ama seni göremedim.
b)      Burada seçkin insanlar bulunur.
c)      Beni anlaşılmaz bir üçgen içine aldılar.
d)      Bana düşkün olduğunu bilirsin.
e)      O da tiyatroyu seçti, son günlerinde.
 
3.
1.      Artık, böbreği iflas etmişti.
2.      Sütü çanağa boşalttı.
3.      Anıta, akın akın gidiyor, insanlar
4.      Kitapları dolaba yerleştirdi.
5.      Yurda gizlice girenler, yakalandı.
Bu cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması örneklenmez?
a) 1                 b) 2               c) 3              d) 4                    e) 5
 
4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
a)      Sorunun çözümlenmesi para isterdi.
b)      Oraya biz de yürüyeceğiz.
c)      Her sevginin bir gözyaşı vardır.
d)      Babasının durumu belli değildi.
e)      Ona kadar saydık.
 
5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama görülmez?
a)      Bir sonbahar akşamı… Sahillerdeyim.
b)      Sahilden uzaklaştı son yolcular da…
c)      Rüzgarların elinde kırık bir neyim.
d)      Gökler esmer ve derin … Kimden sorayım kimi?
e)      Sararmış bahçesiyle tenha bir yalı…
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi örneklenmez?
a)      Ateş olmayan yerden, duman çıkmaz.
b)      Bu gidişle eve sabaha ancak varırız.
c)      Son yıllarda teknoloji iyice ilerledi.
d)      Oğlunuzun başarısı, herkesi imrendiriyor.
e)      Bu ekler, ismin hal ekleridir.
 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükler tümüyle büyük ünlü uyumuna uyar?
a)      Meydan yine hınca hınç doluydu.
b)      Bahçeye yeni fidanlar dikildi.
c)      Dudakları iyice büzülüp kaldı.
d)      Bu terazinin ayarı iyice bozuktu.
e)      Pehlivanlar  Kırkpınar’ı doldurdu.
 
8. Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur?
a)      Arabacı, neşeyle kırbacı şaklattı.
b)      Başarısıyla milletinin alnını ağartmıştır.
c)      Çardak altında uzanıp yattı.
d)      Hemen bayarak altında toplandık.
e)      Bahçenin ortasında güzel bir havuz vardı.
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uymaz?
a)      Görüşmek, buruda tutkuydu.
b)      Yorgunluk, gözlerine iyice çökmüştü.
c)      Günler, bizi iyice etkisine almıştı.
d)      Yağmur bütün gece hiç dinmedi.
e)      Yollar, bu sahilde bitiyordu.
 
10.          Alnında nurdan bir ışık
Geceyi aydınlattı her dem
Yüreğin sevgi yumağı
Kötülüklerden arınmış
İyilik meleği
Dizelerinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a)      ünsüz yumuşaması
b)      ünsüz düşmesi
c)      ünlü düşmesi
d)      ünsüz benzeşmesi
e)      ulama
 
CEVAPLAR:  1.e    2.c    3.c   4.e    5.e    6.a    7.c    8.a    9.d    10.b
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.