Sınıf Öğretmenleri için 5. sınıf Türkçe dersi çalışma soruları ve cevapları, ilköğretim 5. sınıf anlam bilgisi dersi test soruları ve cevap anahtarı

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
A. Çocuğa yeni
bir oyuncak almış.
B. Çiçeklerin hepsi bir günde solmuş.
C. Kadın, çocukları için kendini harcadı.
D. Üretimi arttırmak için çalışıyorlar.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Gözlerim bulanık görüyor.
B. Bu günlerde göz doktoruna gitmeliyim.
C. Çantanın
öteki gözünde olacak.
D. Göz en değerli organımızdır.

3. “Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yanında götürmemek” anlamında kullanılmıştır?
A. Kuşu serbest bıraktı.
B.
Bütün malını oğluna bıraktı.
C. Misafirliğe giderken çocukları evde bıraktı.
D. Sürücü beni yolda bıraktı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü farlı anlamda kullanılmıştır?
A. Soğuk havaya karşı hiç direnci yoktur.
B. Güneşli ama soğuk bir gündü.
C. Soğuk davranıyor nedense.
D. Soğuk su boğazımı ağrıttı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı işin birden fazla yapıldığı anlamı çıkarılabilir?
A. Bu filmi daha önce de izlemiştik.
B. O çocuk da bizimle sinemaya geldi.
C.
İstanbul’un trafiği de bir dert.
D. Bu iş de çok uzadı artık.

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğer üçünden ayrılır?
A. Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.
B. Bir
elin nesi var, iki elin sesi var.
C. Mal canın yongasıdır.
D. Yalnız taş duvar olmaz.

7. Aşağıdakilerden hangisi, “Boş çuval ayakta durmaz.” Atasözüyle ilgili değildir?
A. Karnı aç insan çalışamaz.
B.
Bilgisiz, yeteneksiz kişi görevinde tutunamaz.
C. İçi boş çuval dik durmaz.
D. İyi olmayan planlar yürütülemez.

8. “Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun.” Atasözüyle vurgulanmak istenen nedir?
A.
Emek B. İstek
C. Sevgi D. Yetenek

9. “Çocuklar büyüklerinden ne görürse onu yaparlar.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.
B. Ağacın kurdu içinde olur.
C. Ağaç yaprağı ile gürler.
D. Ağaç yaş iken eğilir.

10. “Cahile laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.” Altı çizili sözcüğün anlamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Yan anlamında B. Soyut anlamlı
C. Mecaz anlamlı D. Gerçek anlamında

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
A. Demir tavında dövülür.
B. Son pişmanlık fayda etmez.
C. Güneş balçıkla sıvanmaz.
D. Ayağını yorganına göre uzat.

12. Kimi durumlarda susmanın daha değerli olduğunu bu atasözlerinden hangisi açıklar?
A. Su uyur düşman uyumaz.
B. Son pişmanlık fayda etmez.
C. Söz gümüşse sükut altındır.
D. Parayı veren düdüğü çalar.

13. Zafer; “zafer benimdir”, diyebilenin, muvaffakiyet (başarı); “muvaffak olacağım” diye başlayan ve muvaffak oldum. diyebilenindir.
Atatürk’ün bu vecizesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Savaş kazanmak
B. Başarılı olmak
C. Bir işe başlamak
D. Bir şey söyleyebilmek

14. “Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır.”
Cervantes’in bu özlü sözünün konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ağaç B. İnsan
C. Gölge D. Arkadaşlık

15. “Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir. Dünya “Nasıl” yazıldığına değil, “Ne” yazıldığına bakar.” diye anlatan G. Henryn Lewes hangi konudaki düşüncelerini söylemiştir?
A. Yazar ve yazarlık konusunda
B. Niceliğin nitelikten daha önemli olduğu konusunda
C. Başarılı olmanın yolları konusunda
D. Çocuk ve çocukluk hakkında

16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ince ünlülerin tümü kullanılmıştır?
A. Sıkıntılar B. Sevinçli
C. Kömürdeki D. Hüzünlü

17. “Bir elin sesi çıkmaz.”
Yukarıdaki atasözünde kaç ses vardır?
A. 17 B. 15
C. 10 D. 7

18. “Bozgun” sözcüğünün anlamdaşı, hangi cümlede kullanılmıştır?
A. Düşmanı yenilgiye uğrattık.
B. Bizim takım hezimete uğradı.
C. Felaketlerin en büyüğü, en çok can alanıdır.
D. Acımasızca saldırdılar.

19. “Çağ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli bir dönem, evre” anlamında kullanılmıştır?
A. Ortaçağdan sonra, yeniçağ gelir.
B. Atom çağını yaşıyoruz.
C. Çağın başında insanlar uçak yapmaya uğraşıyorlardı.
D. Delikanlılık çağımızı çoktan aştık.

20. Aşağıdakilerden hangisi “usta” sözcüğünün zıt anlamlısıdır.
A. becerikli B. rehber
C. acemi D. patron

21. “Çekilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “azalmak, yok olmak” anlamında kullanılmıştır?
A. O işten kendi isteğimle çekildim.
B. Diş etlerim çekiliyor.
C. Trafik memuru, arabaların çoğunu kenara çekti.
D. Balıkçılar ağlarını çekiyor.

22. “Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.”
Yukarıdaki beyitte geçen “seçilmez” kelimesi, hangi anlamdadır?
A. Ayrılamaz B. Anlaşılamaz
C. Sezilemez D. Söylenemez

23. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki kelimeler anlam ilişkisi bakımından öteki üçünden farklıdır?
A. iç – dış B. iyi – kötü
C. savaş – barış D. kırmızı – al

24. “Gün” sözcüğü hangi cümlede “zaman, sıra, yer” anlamında kullanılmıştır?
A. O günü ömrüm boyunca unutamayacağım.
B. Bugün size geleceğim.
C. Bu anlattıklarımı, günü gelince anımsatacağım.
D. Gün doğarken kalkarım.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekmek” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Akşama kadar yük çekiyor.
B. Kapının önünde odun çekiyorlar.
C. Tren makinesi bir çok vagonu nasıl da çekiyor.
D. Dertlerini çeke çeke öldü gitti.

26. 1-Öğretmen hepimizi azarladı.
2-Bugün ben de öfkelendim.
3-Yaptığınızı çok ayıpladım.
4-Ozan taşlama okuyor.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “paylama” sözcüğünün eşanlamlısı vardır?
A. 2 B. 1
C. 4 D. 3

27. “Katlanmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A. Okumak için bazı zorluklara katlanmalıyız.
B. Bütün güçlüklere katlanarak başarıya ulaştık.
C. Çamaşırların buruşmaması için düzgün katlanmalı.
D. Bakımsız araçla yola çıkan sıkıntısına katlanır.

Cevap Anahtarı:
1. C   2.  C  3. C  4. C 5. A 6.C 7. C  8. A 9. A 10. C  11.B 12. C  13.  D  14. D 
15. B 16.C  17. A  18. A 19. D 20. C 21. B 22. A 23. D  24. C  25. D  26. B 27. C
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.