Sosyal bilgiler dersi yazılı soruları test şeklinde

1-İnsanlar,aynı olaylar karşısında farklı tepkiler verebilirler. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-Herkesin duygusal oluşu b- Herkes aynı şeyi düşünür.
c-Bireysel farklılıklarımız d-Herkes aynı tepkiyi vermelidir.
2-Atatürk’ün ilk gittiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
a-Şemsi Efendi İlkokulu b-Mahalle Mektebi c-Selanik Askeri Rüştiyesi d-Manastır Askeri İdadi
3-Çanakkale Savaşları’nın çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne savaş ilan etmesi
b-Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi
c-İngilizlerin İstanbul’u İşgal etmesi
d-Fransızların Antep’i işgal etmesi
4-I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti yenilen devletler arasındaydı.Bu savaştan sonra itilaf Devletleri ile imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ankara Anlaşması b-Kars Anlaşması c-Mondros Ateşkes Anlaşması d-Gümrü Anlaşması
5-Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmadan önce ne yapmıştır?
a-Askeri rütbesini yükseltti. B-Milli birlik ve beraberliği sağladı c-Düzenli ordu kurdu d-Meclisi açtı
6-Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nde alınan kararlardandır?
a-Vatanı milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.
b-İstanbul Hükümeti ile anlaşmaya varılacaktır.
c-İşgalci devletlerle anlaşmaya varılacaktır.
d-Mondros Ateşkes Anlaşması hükümleri kabul edilecektir?
7-Sevr Anlaşması kimler arasında imzalandı?
a-İngiltere-Fransa b-Yunanistan-İtalya c-Yunanistan-Fransa d-İtilaf Devletleri-Osmanlı Devleti
8-Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra “Gazi” ünvanı ile “Mareşal” rütbesi verildi.
a-I.İnönü Savaşı b-II.İnönü Savaşı c-Sakarya Savaşı d-Büyük Taarruz
9-TBMM’nin açıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a-26 Ağustos 1922 b-23 Nisan 1920 c-30 Ağustos 1922 d-10 Ağustos 1920
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.