Tam sayılar ne zaman kullanılmaya başlandı?

Tam sayılar kümesini pozitif tam sayılar, sıfır ve negatif tam sayılar diye üçe ayırmak gerek. Çünkü bunların her biri farklı tarihe sahipler. Pozitif tam sayıların ortaya çıkışı tam olarak bilinmiyor. 70 bin yıl önce pozitif tam sayıların, sayma sayıları olarak kullanıldığını gösteren belgeler var. İlk kullanımın saymak amacıyla olduğu anlaşılıyor. Güney Afrika’da bulunmuş olan bazı taşların üzerinde, yılın altı ayını, 28’er günlük ay takvimine göre sayan, çentikler atıldığı bulunmuştur.
 Bu çetelelerin sayma amacıyla kullanılmasını matematik olarak nitelemek zor. Sayıları ifade etmek için, her sayıya karışlık bir işaretin, bugünkü tabirimizle rakamların icadı matematiğin başlangıcı sayılabilir. Bu amaçla ilk yazılı kayıtlara M. Ö. 2000 yıllarında Babil’de rastlanıyor. 60 tabanına göre kurulmuş bu sayı sistemi negatif sayıları içinde taşımamakla beraber, kavram olarak sıfırı bulmak mümkün.
Demek ki, sayı sistemi yazılı hale getirilinceye kadar, gelişmesi için de bir sürenin geçtiğini var sayarsak, ilk matematik ile ilgili yaklaşık başlangıç zamanı kestirimi bulmuş oluruz. Negatif sayıların ilk kayıtlarda görüldüğü zaman M.Ö. 100–50 dönemi Çin’dir. Hindistan’da Brahmagupta 628’de yayınladığı Brahmasphuta Siddhanta adlı eserinde borç anlamına gelmek üzere negatif sayılardan bahsettiği görülür. Orta Doğu’da muhasebe kayıtlarında borç veya zarar yerine negatif sayıların kullanılması da aynı zamanlara rastlamaktadır.. Avrupa’da negatif sayıları ilk Fibonecci’nin Liber Abaci’sinde görüyoruz. 1202 yılında yayınlanmış bu eser, Arap matematiğini Avrupa’ya taşımakta öncülük etmiştir. . Negatif tam sayıların Avrupa matematiğinde tam olarak yerleşmesi 18 yy.’ı bulur
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir.

4 YORUMLAR

 1. TEMEL KAVRAMLAR
  A. SAYI
  1. Rakam
  Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.
  2. Sayı
  Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.
  Üç basamaklı abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.
  Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam olmayabilir.
  B. SAYI KÜMELERİ
  1. Sayma Sayıları
  {1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.
  2. Doğal Sayılar
  ={0, 1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.
  3. Pozitif Doğal Sayılar
  = {1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına pozitif doğal sayı denir.
  Pozitif doğal sayılar kümesi, sayma sayıları kümesine eşittir.
  4. Tam Sayılar
  = {… , – n , … – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.
  Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi: , pozitif tam sayılar kümesi: ve sıfırı eleman kabul eden: {0} kümenin birleşim kümesidir.
  Buna göre,
  5. Rasyonal Sayılar
  a ve b birer tam sayı ve b ¹ 0 olmak koşuluyla biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.
  biçiminde gösterilir.
  Alıntıdır. Kaynak:

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.