Teknolojinin tarihsel gelişimi, En Önemli icat nedir

Teknolojinin tarihsel gelişimi:
15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da birçok yenilikler yapıldı. Yeni buluşlar ortaya konuldu. Avrupa’da ilerlemeye neden olan bu buluşlar, daha önce başka milletler tarafından da biliniyordu. Avrupalılar onları öğrenip geliştirdiler. Bunların en önemlileri, barutun ateşli silahlarda kullanılması, matbaanın geliştirilmesi ve pusulanın yaygınlaşarak denizcilikte kullanılmasıdır.
Ortaçağ başlarında Avrupalılar kâğıt üretmeyi bilmiyorlardı. Yazıları genellikle tahta, taş, kil v.b. levhalar üzerine yazıyorlardı. Bu dönemde Çinliler ipekten, Türkler ise pamuktan kâğıt üretebiliyorlardı. Avrupa’da ipek ve pamuğun pahalıya mal olması nedeniyle çok az kullanılabiliniyordu. Bu nedenle de kâğıt üretimi çok az ve çok pahalıydı. Avrupalılar daha sonraları selülozdan kâğıt üretimini öğrendiler. Bu buluş ile kâğıt üretimi de çoğalarak ucuza mal edilmiş oldu.
MİLATTAN ÖNCE:
” 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı,
” 3200 Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da ve orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.
” 3200 Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır,
” 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu,
” 3000 Babil’ de ilk toplama makinesi kullanıldı
” 1300 Suriye Ugarit’ de ilk alfabe kullanılmıştır.
” 700 Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı,
” 540 Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi,
” 450 Herodotos dünya haritası çizdi
” 200 Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti,
” 105 Çinliler kâğıdı kullandı,
MİLATTAN SONRA:
” 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi,
” 1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti,
” 1280 İtalyan ARMATİ gözlüğü icat etti (kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leonardo da Vinci tarafından yapılmıştır)
” 1450 Matbaa icat edildi, Tipografi basım yönteminin bütününü, ana kalıpların yapımı, dökümevlerinin kurulması, metinlerin dizilmesi ve el baskısıyla basım, Alman Jan Gutenberg tarafından gerçekleştirildi. Bu yeni buluş Ren vadisinde Avrupa’ya hızla yayıldı.
” 1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerika’ya ayakbastı.
” 1453 Polonyalı Keşiş Nikolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı
” 1483 Rüzgârgülüyle birlikte eksiksiz ilk pusulanın Portekizli Ferrando tarafından yapıldığı sanılır.
” 1507 İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar.
” 1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı,
” 1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı,
” 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu)
” 1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti,
” 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti,
” 1643 İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu,
” 1687 İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti,
” 1630 Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu.
” 1680 Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı.
” 1687 İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
” 1698 İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yaptı,
” 1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi,
” 1763 Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icat etti,
” 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar,
” 1783 Fransız Louis LENORAD ilk paraşütü tasarladı,
” 1796 Edward JENNER çiçek aşısını buldu,
” 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı,
” 1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı,
” 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etti,
” 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı,
” 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yaptı (bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Isac SINGER dir)
” 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler,
” 1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı,
” 1846 ABD dişçi William ORTON ilk kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı,
” 1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icat etti,
” 1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı,
” 1863 İngiltere Londra’da ilk metro çalışmaya başladı,
” 1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti İcat etti,
” 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti,
” 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı,
” 1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır)
” 1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti,
” 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti,
” 1879 Alman Ernest von SİEMENS ilk elektrikli treni icat etti
” 1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu,
” 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makineli tüfeği yaptı,
” 1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu,
” 1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti,
” 1887 ABD Emile BERLİNER Gramofonu (Plak) icat etti ve patentini aldı,
” 1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı,
” 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler,
” 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti,
” 1895 İlk sinema filmi yapıldı,
” 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı,
” 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icat etti,
” 1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı,
” 1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar,
” 1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiyografi cihazını icat etti,
” 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icat etti,
” 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti,
” 1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu,
” 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde “zorunlu emek” anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır) ,
” 1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu,
” 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı,
” 1921 Almanya İlk otoyol hizmete girdi,
” 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Faks tasarladı ve Amerika’ya gönderdi,
” 1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti,
” 1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı,
” 1933 Almanya ilk Teleks kullanıldı,
” 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu,
” 1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı,
” 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesini icat etti,
” 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi,
” 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V–2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
” 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı,
” 1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonya’nın Nagasaki ve Hiroşima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II. Dünya Savaşı sona erdi,
” 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar,
” 1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı,
” 1947 ABD’li Edvin LAND polaroid fotoğraf makinesini icat etti,
” 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı,
” 1951 ABD John ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar,
” 1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı,
” 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı,
” 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi,
” 1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu,
” 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı,
” 1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti,
” 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı,
” 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular,
” 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti,
” 1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti,
” 1974 ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolü geliştirildi,
” 1976 ABD Intel tarafından 4.77 MHZ hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi,
” 1977 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı,
” 1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompakt diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda),
” 1983 ABD de Microsoft firması Windows işletim sistemini yarattı,
” 1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi,
” 1985 Avrupa’da Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır,
” 1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparov’ u yendi,
” 1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı,
” 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı.
” 2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar.
1- Sizce bu buluşlardan en önemlisi hangisidir? Neden?
Yazının bulunması ve bu buluşla bilgilerin eksiksiz ve doğru biçimde toplumlara ve gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Yazının bulunuşuyla, bunları yaymak ve çoğaltmak ihtiyacı da belirdi. Elle, elle oyulmuş levhalarla ve baskıyla yapılan çoğaltmaların yetersizliği insanlık için temel bir buluşa yol açtı. İlkyazı çoğaltmaları silindir biçiminde kalıplar ve damgalar aracılığıyla bal mumu ve kil üzerine yapıldı. Mezopotamya, Sümer ve Elamlar’ da bu usule çok rastlanır. Ayrıca ağaç ve madeni aletlerle oyulmuş tuğlalardan da yararlanıldı. Basım daha sonra Çin’de oyulmuş tahtalarla yapıldı. Düz yüzeyli bir tahta levha üzerine önce bir dua veya fermanın metni yazılırdı. Yazıyı çevreleten tahta kazınır, yazı kabartma olarak kalırdı. Matbaanın modern anlamda icadı (tipografi basım yönteminin bütününü, ana kalıpların yapımı, dökümevlerinin kurulması, metinlerin dizilmesi ve el baskısıyla basım) Alman Jan Gutenberg tarafından gerçekleştirildi.
Yazılı düşünceleri, bilimsel bilgi ve buluşların, ortaya çıkan yeni fikir ve görüşlerin veya hayal edilen düşüncelerin suretler halinde çoğaltılarak kısa sürede geniş kitlelere ve ucuz bir şekilde yayılmasını ve bunlardan geniş halk kitlesinin yararlanmasını sağlayan matbaanın bulunuşu toplumları etkiledi ve yeni bir çağ açtı. Duygu ve düşüncede değişmeler oldu. Toplumların eğitim yapıları hızla gelişti ve değişti. Bu değişmeler ise bilim ve teknikte gelişmelere yol açarak Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı. Bundan sonrada buluşlar ve icatlar çok hızlı bir şekilde gelmeye başladı.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.