The Simple Present Tense, İngilizce Geniş Zaman Dersi, present tense olumlu olumsuz soru şekli, present tense video, slay dersi, geniş zaman kipi, geniş zamanlı parça, hikaye, paragraf, present tense quiz

1. Her zaman yaptığım işlerden , alışkanlıklarımdan bahsederken geniş zaman kullanırım .
2. Geniş zamanın yardımcısı DO’dur .
3. Yardımcı DO olumlu cümlelerde gizlidir .
4. Yardımcı DO olumsuz ve soru cümlelerinde ortaya çıkar .
5. …..X=DO;DOES yardımcı fiillerinin YOK olduğunu anlatmak için
 
I X play tennis everyday . ( Ben hergün tenis oynarım )
( X yok manasınadır )   Do gizli
You X dance every Saturday . ( Sen her Cumartesi dans edersin )
 
We X go to America every summer .
( Her yaz Amerika’ya gideriz )
 
They X drink coffee . ( Onlar kahve içerler )
 
We X brush teeth every night .
( Her gece dişlerimizi fırçalamalıyız )
 
They X eat kebap . ( Onlar kebap yerler )
 
I X teach English . ( Ben İngilizce öğretirim )
 
You X wash your face every morning .
( Her sabah yüzünü yıkamalısın )
Do gizli
+ They drink coffee . ( Onlar kahve içerler ) ( they ile drink arasında DO gizlidir )
? DO they drink coffee ? ( Onlar kahve içerler mi ? )
+ We go to America . ( Amerika’ya gideceğiz )
? DO we go to America ? ( Amerikaya gidermiyiz ? )
+ You dance . ( Dans edebilirsin )
? DO you dance ? ( Dans edebilir misin ? )
+ I play tennis . ( Tenis oynarım )
? DO I play tennis ? ( Ben tenis oynar mıyım ? )
+ We brush our teeth every night . ( Her gece dişlerimizi fırçalarız )
? DO we brush our teeth every night ? ( Biz her gece dişlerimizi fırçalar mıyız ? )
+ They eat Hamburger . ( Onlar hamburger yemeliler )
? DO they eat Hamburger ? ( Onlar hamburger yemeliler mi ? )
+ I teach English . ( İngilizce öğretebilirim )
? DO I teach English ? ( İngilizce öğretebilir miyim ? )
+ You wash your face every morning . ( Her sabah yüzünü yıkamalısın )
? DO you wash your face every morning ? ( Her sabah yüzünü yıkamalı mısın ? )
+ They drink coffee . ( Onlar kahve içerler )
? DO they drink coffee ? ( Onlar kahve içerler mi ? )
+ Yes , they drink coffee . ( Evet , onlar kahve içerler )
– No , they do not drink coffee . ( Hayır , onlar kahve içmezler )
don’t
+ We go to America . ( Amerikaya gideceğiz )
? DO we go to America ? ( Amerika’ya gidecek miyiz ? )
+ Yes , we go to America . ( Evet , Amerika’ya gideceğiz )
– No , we don’t go to America . ( Hayır , Amerika’ya gitmeyeceğiz )
+ You dance ( Sen dans edersin )
? DO you dance ? ( Sen dans eder misin ? )
+ Yes , I dance . ( Evet , ben dans ederim )
– No , I don’t dance . ( Hayır , ben dans etmem )
+ We brush our teeth every night . ( Her gece dişlerimizi fırçalarız )
? DO we brush our teeth every night ? ( Her gece dişlerimizi fırçalar mıyız ? )
+ Yes , we brush our teeth every night . ( Evet , her gece dişlerimizi fırçalarız )
– No , we don’t brush our teeth every night . ( Hayır , her gece dişlerimizi fırçalamayız . )
+ I play tennis . ( Ben tenis oynarım )
? DO I play tennis ? ( Ben tenis oynar mıyım ? )
+ Yes , you play tennis . ( Evet , sen tenis oynarsın )
– No , you don’t play tennis . ( Hayır , sen tenis oynamazsın )
+ I teach Eng . ( İngilizce öğretirim )
? DO I teach Eng ? ( İngilizce öğretir miyim ? )
+ Yes , you teach Eng . ( Evet , İngilizce öğretirsin )
– No , you don’t teach Eng . ( Hayır , İngilizce öğretmezsin )
+ They eat kebap . ( Onlar kebap yerler )
? DO they eat kebap ? ( Onlar kebap yerler mi ? )
+ Yes , they eat kebap . ( Evet , onlar kebap yerler )
– No , they don’t eat kebap . ( Hayır , onlar kebap yemezler )
+ You wash your face . ( Yüzünü yıkarsın ) ? DO you wash your face ? ( Yüzünü yıkar mısın ? ) + Yes , I wash my face . ( Evet , yüzümü yıkarım ) – No , I don’t wash my face . ( Hayır , yüzümü yıkamam )
+ I swim . ( Ben yüzerim )
? DO I swim ? ( Ben yüzer miyim ? )
+ Yes , you swim . ( Evet , sen yüzersin )
– No , you don’t swim . ( Hayır , sen yüzmezsin )
+ You watch TV . ( TV seyredersin )
? DO you watch TV ? ( TV seyreder misin ? )
+ Yes , I watch TV . ( Evet , TV seyrederim )
– No , I don’t watch TV . ( Hayır , TV seyretmem )
+ We draw pictures . ( Resimler çizeriz )
? DO we draw pictures ? ( Resimler çizer miyiz ? )
+ Yes , we draw pictures . ( Evet , resimler çizeriz )
– No , we don’t draw pictures . ( Hayır , resimler çizmeyiz )
+ They paint houses . ( Evleri boyarlar )
? DO they paint houses ? ( Evleri boyarlar mı ? )
+ Yes , they paint houses . ( Evet , evleri bpyarlar )
– No , they don’t paint houses . ( Hayır , onlar evleri boyamazlar )
I run . ( Ben koşarım )
I sell . ( Ben satarım )
Tekerleme =
She sells
Sea shells
on the sea shore
 
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.