Toprak Çeşitleri Nelerdir?

Toprak Çeşitleri Nelerdir?
TOPRAK ÇEŞİTLERİ
Toprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz. 1-Taşlı topraklar
2-Kumlu topraklar
3-Tınlı topraklar
4-Killi opraklar
5-Marnlı topraklar
6-Humuslu toprakalr
7- Kireçli topraklar
1-Taşlı topraklar:İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. wfakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır.
2-Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdr.
4-Kili topraklar:İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür.Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.
3-Tınlı topraklar:yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.
5-Marnlı topraklar.İçinde kum, kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.
6-Humuslu topraklar:Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.
7-Kireçli topraklar:kil,kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir.
TOPRAK VE ÇEŞİTLERİ
Toprak, katı ,sıvı ve gaz halindeki madelerden oluşmuş üç fazlı bir sistem olarak kabul edilir. İyi bir bitkinin gelişimi için bu üç faz arasında belirli bir denge bulunması gerekir. Toprağın katı fazı inorganik ve organik maddelerden oluşur. İnorganik maddeler çeşitli büyüklükteki parçacıklardan meydana gelir. Toprakta asıl işleve sahip olan iki mm.den küçük parçacıklar olan kum, silt ve kildir. Topraktaki organik maddeler canlı ve cansız organizmalardan oluşur. Canlı organizmalar içerisinde toprak florası(mikroorganizmalar) ve toprak faunası(toprakta yaşayan hayvanlar) girmektedir. Cansız organik maddeler ise ayrışma ve parçalanma sonucu oluşan humustur. Humus, su ve bitki besin elementlerinin tutulmasında rol oynar.
Süs Bitkilerinde Kullanılan Toprak Çeşitleri
1. Kumlu Toprak
Süs bitkileri yetiştiriciliğinde tatlı sulardan elde edilen çok ince taneli olmayan ve toprak
içermeyen dere kumlarıdır. Kumun seçiminde dikkat edilecek nokta karbonhidratlardan
arınmış olmasıdır. Eğer kum karbonatlı ise harcın ph’sında yükselme sağlayarak organik
azotun faydasını azaltacaktır. Kumun kullanılması harcın gevşek ve geçirgen olmasını
sağlar.
2. Çürümüş Yaprak Toprağı
Yaprak çürüntüsü ormanlık alanlarda yüzeydeki yaprak döküntü tabakasının hemen
altında doğal olarak bulunduğu gibi yaprakların bir sandık veya tel kafes içerisine
konulup ezilmesiyle elde edilir. Meşe ve kayın ağaçlarının yapraklarının çürüntüleri en
iyileridir.
3. Çayır Toprağı
Çayır sahalardan elde edilen değerli bir toprak olmakla beraber elde edilmesi güç
olduğundan pratikte pek kullanılmaz. Çayır toprağı genelde kirli olduğundan çiftlik
gübresi ve kum ile karıştırmak suretiyle kullanılmalıdır.
4. Torf
Saksılı süs bitkileri yetiştiriciliğinde çok değerli bir materyaldir. Torf nemli ve çok yağış
alan yaz sıcaklarının düşük olduğu yörelerde bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde
yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşur.
Asit reaksiyonludur. Ph’sı 3.5-4.5 tur. Azot dışında besin maddelerince fakirdir. Su
tutma kapasitesi çok yüksektir. Nispeten sterildir.
Toprak Çeşitleri
Dolgu Toprağı : Elenmemiş Orman toprağı ile sağlam bir altyapının temeli atılmaktadır
Elenmiş Funda Toprağı : Dolgu Toprağı üzerine daha temiz ve üzerine direk çimin tatbik edileceği bir zemin oluşturur.
Çim Harcı : İçerisinde tamamı elenmiş Keçi Gübresi, mil,toprak olan özel bir karışımdır.
Torf : Yıllardan beri oluşmuş çürüntülerden oluşur,besin değeri yoktur. Bitkilerin rahat kök yapmasını, su tutmasını sağlar.Kaya bahçelerinde dekoratif görünüm ağlar.Kimyasal gübreler kullanılarak zenginleştirilmelidir.PH ve tuz oranı çok önemlidir.
Ponza Taşı : Ülkemizde çıkan önemli bir doğal kaynaktır.İçerisinde Silis, magnezyum v.b. Elementler bulunur. Su tutucu ve drenajı kolaylaştırıcı özelliği vardır. Gerekli kimyasal destek sağlanırsa sadece ponza taşı içerisinde yetiştiricilik yapılabilir.
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.