TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIF YAZILI SINAVI, 1. DÖNEM 3. YAZILI, SORULAR VE CEVAPLARI, lise 1 türk dili yazılısı soru ve cevapları

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIF YAZILI SINAVI,  1. DÖNEM 3. YAZILI, SORULAR VE CEVAPLARI
S-1  Aşağıdaki şiirin nazım birimi, ölçü , kafiye düzeni , uyak ve redifini bulunuz?
Her  kaçan cuş edip çağlasa seller
Açılır  laleler , sümbüller , güller
Davlumbaz   çalınız , çalkanır göller
Şahin  ağlar ,turna ağlar, tel ağlar
S-2 Aşağıdaki dize ve beyitlerdeki   edebi sanatları gösteriniz?
-Saksıda  incilendi yapraklar senin için
-İncinme sevgilim gider  bulurum
Mecnun Leyla’sını  bulagelmiştir
-Masada  masaymış ha
 Bana  mısın demedi  bu kadar yüke
S-3  Gazel nazım şeklinin  özelliklerinden beş tanesini  yazınız.

S-4  Aşağıdaki  cümlelerdeki  boşluklara  gelebilecek uygun  kelimeleri   yazınız.
-Şairin  okuyucuya vermek  istediği  mesaja  …………………..  denir.
-Mısralarda aynı  ünsüz harfin tekrarından  oluşan ahenge ……………….denir.
-İki  dörtlük , iki  üçlükten  oluşan batının  nazım  şekline …………………denir.
S-5  Aşağıdaki   şiirler  hangi şiir  geleneğine ait  olduğunu  yazınız.
a-Yarda mechur iken düşdük diyar-ı  gurbete
   Dehr  gösterdi  yine  hicran  hicran  üstine
b- Sana  gitme demiyeceğim                         c- Yiğit  kendini  öğende
    Ama gitme , Lavinia                                      Oklar  menzili  döğende
    Adını  gizleyeceğim                                       Şeşper  kalkana değende
    Sen de  bilme , Lavinia                                  Kalkan  gümbür gümbürlenir
S-6 Aşk , savaş , kahramanlık , konularında yazılmış pek çok  şiir  arasında bazıları daha etkili ve başarılı  olmasının sebebi  nedir ?
S-7 Edebi  metinlerin  özelliklerinde beş tanesini  yazınız .
Not :1. soru 10 puan 2.3.4.5.6.7. sorular 15 puandır.                               

TİC. MESLEK LİSESİ  
TÜRK EDEBİYATI DERSİ
9 SINIF

I.DÖNEM    III.YAZILI  CEVAPLARI
 
C-1  Nazım  birimi : dörtlük  (2p)
        Ölçüsü:  hece ölçüsü (2p)
        Uyak : l  yarım uyak (2p)
        Redif : ler (2p)
        Kafiye düzeni : aaab  (2p)
C-2        
-Saksıda  incilendi yapraklar senin için  (  Hüsnütalil 5p)
 -İncinme sevgilim gider  bulurum     ( Telmih 5p)
Mecnun Leyla’sını  bulagelmiştir
-Masada  masaymış ha     (Teşhis 5p)
 Bana  mısın demedi  bu kadar yüke
 
C-3Gazel :
-Divan şiiri  nazım  şeklidir. (3p)
-Dili ağırdır. (3p)
-Nazım  birimi  beyittir.(3p)
-Aruz  ölçüsü  kullanılır. (3p)
-Son beyitte  şairin adı  geçer. (3p)
C-4  
-Şairin  okuyucuya vermek  istediği  mesaja  …tema………………..  denir. (5p)
-Mısralarda aynı  ünsüz harfin tekrarından  oluşan ahenge …aliterasyon…….denir. (5p)
-İki  dörtlük , iki  üçlükten  oluşan batının  nazım  şekline …sone……denir (5p) 
C-5
a-      Divan şiiri  geleneği (5p)
b-      Modern  şiir  geleneği (5p)
c-      Halk  şiir  geleneği (5p)
C-6  Şairler  yaşadıkları  konularla ilgili  ruhsal  ve zihinsel  doygunluğa  eriştikleri   zaman
daha başarılı  şiirler  yazmaktadır.Bu da  şairin  yazdığı  konuyu  yaşanmışlığın  beslediğini 
gösterir.Örneğin savaşın  acımasızlığını  ve bağımsızlığın  önemini  görmüş  bir  şair  bu  ko-
nuda  yazdığı  bir  şiir  bunu  yaşamamış  bir  şairinkinden  daha  gerçekçi ,daha içten olmuştur. ( 15 p )
C-7  Edebi  metinler :
– Edebi  metinlerde  mecazlar  ve yan anlamlar vardır. (3p)
-Edebi  metinler kurmaca metinlerdir.(3p)
-Edebi  metinlerin amacı  sezdirmek  hissettirmektir.(3p)
-Edebi  metinlerde  cümlelerin ve kelimelerin yerleri  değiştirilmez.(3p)
-Edebi  metin malzemesi  dil   olan güzel  sanat  etkinliğidir.(3p)
Not :1. soru 10 puan 2.3.4.5.6.7. sorular 15 puandır.
Kaynak: www.tekblogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.