Türkçe karakter kontrol

Bu makalemizde ise yazmış olduğumuz fonksiyon ile bir veri içinde türkçe karakter geçip geçmediğinin kontrolünü yapacağız.
Fonksiyonun mantığında Array değerimize türkçe karakterlerimizi atıyoruz ve döngüyü başlatıp o veri içinde karakterimizin kontrolünü yapıyoruz.
Eğer türkçe karakter var ise True değeri çıkıyor, türkçe karakter bulunuyor ise false değeri ekrana çıkıyor.
Kullanmak için bir örnek vermemiz gerekirse
<% Response.Write TrKarakterKontrol("Gelecekonline") %>
Şeklinde bir kodun çıktısı “False” şeklinde olacaktır.Yani türkçe karakter içermemektedir.
Kontrol yaparken ise;
<% strVeri = "Gelecekonline" If TrKarakterKontrol(strVeri) Then Response.Write "Bu dizi içinde türkçe karakter geçmektedir. Else Response.Write "Bu dizi içinde türkçe karakter var !" End If %>
Gibi bir kontrol yapabiliriz.Burada
Fonksiyon aşağıdadır.
<% Function TrKarakterKontrol(gelen) ArrTrKarakterler = Array("ç","ğ","ı","ö","ş","ü","İ") For i=0 To 6 If Instr(gelen,ArrTrKarakterler(i)) <> 0 Then
TrKarakterKontrol = True
Exit For
ElseIf Instr(gelen,Ucase(ArrTrKarakterler(i))) <> 0 Then
TrKarakterKontrol = True
Exit For
Else
TrKarakterKontrol = False
End If
Next
End Function
%>
Kaynak: http://www.gelecekonline.com/Yazilar.asp?goster=dos&id=427

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.