Türkiye nin Jeopolitik Yeri ve Önemi

TÜRKİYENİN JEOPOLİTİK YERİ VE ÖNEMİ
Jeopolitik ; yabancı kökenli bir kelimedir. Coğrafi şartların özellikle coğrafi konumun siyasetteki rolünü ortaya koyar.
Türkiye’nin dünya üzerindeki yeri jeopolitik açıdan büyük önem taşır.Ülkemiz eski dünya denilen Asya , Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasına yakın bir yerdedir.Bugün Türkiye, bu konum özelliği dolayısıyla idare şekilleri, kültürleri ve ekonomik yapıları itibariyle çok farklı ülkelerin arasında bulunmaktadır.Çok eski tarihlerden itibaren doğu ile batı arasında bir köprü durumundadır.
Son yüzyılda Orta Doğu ile Batı Avrupa arasında ekonomik ve ticari yakınlık artmıştır.Orta doğu’nun petrolüne karşılık mamül madde ve çok çeşitli gıda maddelerinin ticareti kara yolu ile ülkemiz üzerinden yapılmaktadır.Ayrıca Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin Orta Doğu ve Batı ile olan deniz ticareti boğazlar yolu ile yapılmaktadır.
Türkiye farklı siyasi yönetimlere sahip ülkelerin arasında yer alır ve bu ülkelerle ortak sınırlara sahip bir ülke durumundadır. Bununda dünyada başka örneği yoktur.Bu durum ülkemizin önemini her konuda arttırır.
Türkiye II.Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ”NATO” nun üyesidir.Bu topluluk Avrupa ile Kuzey Amerika ülkelerininortak savunma için kurduğu bir topluluktur.Türkiye Nato2ya 1952 yılında katılmıştır.Ülkemiz batı ülkeleriyle sıkı bir işbirliği içindedir.
Türkiye müslüman bir ülke olduğundan islam devletleriyle de bağlarını geliştirmek ve bu ülkelerle işbirliği içinde bulunmak için 1969 yılında İslam Konferansı Teşkilatı’na üye olmuştur.Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbiliği Teşkilatının da kurucularındandır.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.