TÜRKİYEDE BÖLGE SINIFLANDIRILMASI

Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması
Bölge: Kendi sınırları içinde benzer özellikler gösteren, kendi sınırları dışındaki yerlerden farklılıklar gösteren alanlara denir.
Çok çeşitli konulara ait bölge oluşturmak mümkündür. Tek bir özelliğe göre bütün coğrafya konularına ait bölgeler oluşturmak mümkündür. Bütün coğrafi özellikler bir arada düşünülerek yapılan bölgeler ise coğrafi bölgeyi oluşturur.
Coğrafi Bölge: Fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özelikleri bakımından kendi sınırları içinde benzer özellikler gösteren ancak kendi sınırları dışındaki yerlerden farklılıklar gösteren alanlara denir.
Coğrafi özellikler dikkate alınarak aşağıdaki bölge grupları oluşturulabilir.
 
FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
1-Yeryüzü şekillerine göre bölgeler
         Dağlık bölgeler
         Düzlük (ovalık) bölgeler
2-İklim tipine göre bölgeler
3-Bitki örtüsüne göre bölgeler
 
BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
1-Nüfus yoğunluğuna göre bölgeler
2-Yerleşim özelliklerine göre bölgeler
3-Ekonomik özelliklerine göre bölgeler
4-Karma bölgeler
 
TÜRKİYE’DE COĞRAFİ ÖZELLİKLERE GÖRE BÖLGE ÖRNEKLERİ
 
FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
A-Yeryüzü şekillerine göre bölgeler:
     a)Dağlık bölgeler
1-Karadeniz dağlık bölgesi
            2-Toros dağları bölgesi
            3-Batı Anadolu dağları bölgesi
            4-Doğu Anadolu dağları bölgesi
            5-Güneydoğu Anadolu dağları bölgesi
     b)Düzlük (ovalık) bölgeler
         1-Adana (Çukurova) bölgesi               
         2-Büyük Menderes Ovası bölgesi
         3-Bursa ovası bölgesi
         4-Harran ovası bölgesi
         5-Bafra ovası bölgesi
B-İklim tipine göre bölgeler
         1-Karadeniz iklim bölgesi
         2-Akdeniz iklim bölgesi
         3-Karasal iklim bölgesi
C-Bitki örtüsüne göre bölgeler
         1-Orman bitki örtüsü bölgesi
         2-Maki bitki örtüsü bölgesi
         3-Bozkır bitki örtüsü bölgesi
         4-Çayır bitki örtüsü bölgesi
 
 
BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
A-Nüfus yoğunluğuna göre bölgeler
   a)Yoğun Nüfuslu Bölgeler:
         1-İstanbul-İzmit çevresi
         2-İzmir çevresi
         3-Ankara çevresi
         4-Adana-Hatay çevresi
         5-Zonguldak çevresi
   b)Seyrek Nüfuslu Bölgeler:
         1-Hakkari ve çevresi
         2-Tunceli ve çevresi
         3-Tuz gölü çevresi
         4-Menteşe yöresi çevresi
         5-Gümüşhane çevresi
         6-Taşeli platosu çevresi
B-Yerleşim özelliklerine göre bölgeler
   a)Kentsel Bölgeler:
         1-İzmir ve çevresi
         2-Antalya ve çevresi
         3-İstanbul ve çevresi
         4-Ankara ve çevresi
         5-Bursa ve çevresi
   b)Kırsal Bölgeler:
         1-Giresun ve çevresi
         2-Rize ve çevresi
         3-Hakkari ve çevresi
         4-Nevşehir ve çevresi
         5-Kars ve çevresi
 
C-Ekonomik özelliklerine göre bölgeler
   a)Tarım Bölgesi:
         1-Konya-Aksaray ve çevresi
         2-Şanlıurfa ve çevresi
         3-Edirne ve çevresi
         4-Tokat ve çevresi
         5-Isparta  ve çevresi
   b)Sanayi Bölgesi:
         1-İstanbul-İzmit ve çevresi
         2-İzmir çevresi
         3-Adana-Mersin-İskenderun çevresi
         4-Ankara-Eskişehir çevresi
         5-Kayseri çevresi
   c)Maden Bölgesi:
         1-Zonguldak ve çevresi
         2-Batman ve çevresi
         3-Seydişehir ve çevresi
         4-Divriği ve çevresi
         5-Murgul ve çevresi
   d)Serbest Ticaret Bölgesi:
         1-Mersin Limanı
         2-İstanbul Ticaret bölgesi
         3-Antalya Serbest Ticaret Bölgesi
         4-İzmir Serbest Ticaret Bölgesi
         5-Kayseri Serbest Ticaret Bölgesi
   e)Turizm Bölgesi:
         1-Antalya ve çevresi
         2-Muğla ve çevresi
         3-Nevşehir ve çevresi
         4-İzmir ve çevresi
         5-İstanbul ve çevresi
D-Karma Bölgeler
   a)Tarım-Sanayi-Turizm Bölgesi:
         1-Adana-Mersin çevresi
         2-Aydın-İzmir-Manisa
         3-Bursa-Balıkesir
         4-Kayseri-Nevşehir
         5-Antalya
   b) Maden-Sanayi bölgesi
         1-Zonguldak-Karabük çevresi
         2-Divriği çevresi
         3-Seydişehir çevresi
         4-Murgul çevresi
         5-Batman çevresi
   c)Ticaret-Turizm ve Tarım bölgesi
         1-İzmir-Manisa çevresi
         2-Aydın-Denizli çevresi
         3-Mersin-Adana çevresi
         4-Antalya çevresi
         5- Kayseri-Nevşehir çevresi
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.