VBScript Data Tipleri

VBScript “veriant” ismi ile sadece bir data tipine sahiptir. Bu veriant değişik tipteki bilgileri bilertebilir. Bu, onun nasıl kullanıldığına bağlıdır. Basit olarak, verant, nümerik ve string tipindeki verileri ihtiva edebilir.
Veriant Alt Tipleri
Empty(boş): Herhangi bir değer tanımlanmamış. Nümerik değerler için 0, strign için (“”) değeri döndürür.
Null: Tanımsız bir değeri ifade eder.
Boolen: True yada False değeri tanımlar.
Byte: 0 ile 255 arasında bir tamsayı değerini içerir.
Tamsayı: -32,768 ile 32,767 arasında bir tamsayı değerini içerir.
Currency: -922,337,203,685,477.5808’dan 922,337,203,685,477.5807 ‘a kadar olan sayı aralığı için kullanılır.
Uzun: -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında bir tamsayıyı kapsar.
Tek: -3.402823E38 ile 1.401298E-45 arasındaki negatif değerler; veya 1.401298E-45 ile 3.402823E38 arasındaki pozitif değerler.
Çift: 1.79769313486232E308 ile -4.94065645841247E-324 arasındaki negatif değerler; veya 4.94065645841247E-324 ile 1.79769313486232E308 arasındaki pozitif değerler.
Tarih(Zaman): 1 Ocak 100 ile 31 Aralık 9999 tarihleri arasındaki bilgileri ihtiva eder.
String: Yaklaşık 2 milyar alfa-nümerik bilgiyi ihtiva eder.
Nesne: Bir nesne kapsar.
Hata: Bir hata numarası kapsar
Kaynak:

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.