Yabancı dil sınavları ilgili kısa bilgiler, YDS nedir, ÜDS nedir, sbs nedir, kpds nedir, IELTS NEDİR?, TOEFL NEDİR?

YABANCI DıL SINAVI (YDS) NEDİR?
Yabancı dil sınavı, ÖSS–DİL puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını
tercih edecek adaylar için yapılan bir sınavdır. Yabancı dil tercihi yapacak
öğrenciler önce ÖSS’ye, sonra da YDS’ye (Yabancı Dil Sınavı) gireceklerdir. Bu
öğrencilerin ÖSS Dil puanı için ÖSS’de sadece Türkçe ve Sosyal Bilimler
bölümündeki soruları yanıtlamaları gerekmektedir. Yabancı Dil Sınavı ıngilizce,
Almanca, Fransızca’dan yapılmaktadır.
YDS sonuçlarının katılması ile hesaplanacak olan ÖSS-DıL puanı, adayların
yabancı dil ve edebiyatları, bu dillerin öğretmenlik programları,
mütercim-tercümanlık ve turist rehberliği gibi bazı yükseköğretim programlarına
yerleştirilmesinde kullanılacaktır.
Yabancı Dil Sınavı, Öğrenci Seçme Sınavından bir hafta sonra Pazar Günü Devlet
Üniversitesi Rektörlüklerinin bulunduğu merkezlerle, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’da yapılır. YDS KONULARI
YDS Almanca, Fransızca, ıngilizce olmak üzere üç dilde yapılacaktır. Adaylar
sınav yabancı dilini cevap kağıdında cevaplama aşanının üst kısmında yer alan
“SINAV YABANCI DİLİ” alanına ıngilizce olarak işaretleyecekler ve bu dildeki
soruları cevaplayacaklardır.
YDS testlerinde; Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi, Türkçeden Yabancı Dile,
Yabancı Dilden Türkçeye çeviri ve Okuduğunu Anlama ile ilgili sorular
bulunacaktır.
100 sorudan oluşan YDS’nin konu başlıklarına göre yüzdeleri şöyledir:
Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi%25
Çeviri%15
Okuduğunu Anlama%60
 
ÜDS NEDiR?
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)
Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). ÜDS’de sınav alanı ile ilgili olarak kelime
haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini
yoklayan sorular bulunur.
ÜDS’de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşur, sınavda sözlük ve
benzeri yardımcı araçlar kullanılmaz.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap
kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunur ve her doğru cevap için bir puan
verilir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak yüz üzerinden ÜDS puanları
hesaplanır.
ÜDS Kılavuzlarında, sınav esaslarının son şekli ve adayların Başvurma
Belgelerini doldurmalarında onlara yardımcı olacak “Üniversiteler ve Kodları”,
“Yükseköğretim Lisans Programları ve Kodları”, “Üniversite Birimleri ve Kodları”
ile değişik amaçlar için kullanılacak dilekçe örnekleri verilmektedir.
 
SBS NEDiR?
ılköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin Türkçe,
matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve yabancı dil derslerinden o yılın
müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği, Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek merkezi sistemle yapılacak sınavlardır.
2007 – 2008 öğretim yılı sonunda 6 ve 7. sınıflara; 2008 – 2009 öğretim yılından
sonra ise 6, 7 ve 8. sınıflara Seviye Belirleme Sınavı uygulanacaktır.
ılköğretim okullarında zorunlu yabancı dil olarak okutulan ıngilizce, Almanca ve
Fransızca derslerinden soru sorulacaktır.
 
KPDS NEDİR?
KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) yabancı dil tazminatından
yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek
amacı ile ÖSYM tarafından yapılmakta olan bir sınavdır. KPDS çok çeşitli
yerlerde kullanılmaktadır.
Bunları sıralamak gerekirse; Kamu Kurumların Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli
göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bu sınava girmesi
gerekmektedir.657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak
çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıların bu
sınava girmesi gerekmektedir.657 sayılı kanun, 926 sayılı TSK Personel kanunu,
2802 sayılı Hakim ve Savcılar kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanuna göre çalışmakta olanlar ile 399
sayılı KHK’nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel olarak
çalışanlardan KPDS tazminatı almak isteyenlerin bu sınava girmesi
gerekmektedir.Doçentlik sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve bu
sınavdan 100 üzerinden en 70 puan almaları gerekmektedir.Doktora ve Sanatta
Yeterlik Sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve en 60 puan almaları
gerekmektedir.Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler için 1999
yılında KPDS’ den 60 puan alma şartı istenmiştir. Tekrar istenip istenmeyeceği
konusunda bir kesinlik yoktur.YÖK kanalıyla Yurtdışına lisansüstü öğrenim
görmek isteyenler için 1996 yılında bu sınavdan 40 puan alma zorunluluğu
istenmiştir. bu zorunluluğun tekrar istenip istenmeyeceği
bilinmemektedir.Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Almanca, Fransızca ve
ıngilizce’ den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır.KPDS
DEğERLENDıRME ışLEMı:
Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM’de optik
okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların
doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan
dillerde çeviriler ÖSYM’de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir.
Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan
üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,
olarak değerlendirilir.
Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata
göre tespit edilir.
TOEFL NEDİR?
TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavı ana dili ıngilizce
olmayanların Amerikan ıngilizcesi bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New
Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın
pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.
Toefl Sınavı dünya genelinde ıngilizce dilinde eğitim veren yaklaşık 4300 kolej
ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili
ıngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca, dünya
genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda Toefl sınavından
alınan iyi bir puanı ıngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.
Toefl sınavına, ıngilizce eğitim veren bir üniversite, kolej veya enstitüde
eğitim yapmak isteyenler girmelidir. Ayrıca, ıngilizce dil bilgisini uluslar
arası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak isteyen herkes bu sınava
girebilir. Toefl Sınavı hakkında detaylı bilgi almak için resmi sitesi olan
www.toefl.org sayfalarını ziyaret ediniz.
Toefl Sınavında Ne Test Edilir? Listening: Amerikan ıngilizcesini anlama
yeteneğiniz ölçülür.Structure: Öğrencinin Standart Yazılı ıngilizceyi
kurallara uygun kullanıp kullanmadığı test edilir.Reading: Öğrencinin Amerikan
ıngilizcesini okuma ve anlama yeteneği test edilir.Writing: Öğrencinin yazma
yeteneği 30 dakika içerisinde yazacağı bir kompozisyon ile ölçülür.Kaynak:
Globalvizyon.com
IELTS NEDİR?
IELTS ıngiltere, Avusturalya , Kanada, ırlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik
Devletleri yüksek öğretim kurumları ve Türkiye´de bazı üniversitelerin hazırlık
sınıfından muaf olmak için gerekli olan ıngilizce bilgisi yeterlik sınavıdır.
Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan
Akademik IELTS sınavlarıdır. Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için
genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek
öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir. IELTS sınavının
geçerlik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul
etmektedir.
IELTS dört adet dil yeteneğini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçmeyi
amaçlar. Test Akademik ve Genel ıngilizce düzeylerinde iki farklı şekilde
uygulanır. Dinleme ve konuşma modülleri her iki düzeyde aynı şekilde
uygulanırken okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır.
Testin süresi toplam 2 saat 45 dk’dır.
Dinleme (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)
Genel ıngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60dk.) – Akademik ıngilizce Okuma (3
bölüm,40 soru,60 dk.)
Genel ıngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,30 dk.) – Akademik ıngilizce Yazma
(2 konu,150-250 kelime,60 dk.)
Konuşma (11-14 dk.)
Her bölüm için ayrıca tüm test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size
Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya
Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir (örn
4,5 veya 6,5 gibi). Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile
belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 gibi).
Bu sonuç belgeleri sınav tarihinden sonraki 13. gün Aras Kargo aracılığı ile
adaylara gönderilir.
IELTS Sınav Sonuçları Ne ıfade Eder ?
Adaylar 1’den 9’a kadar olan puanlamaya göre bir sonuç elde ederler.
Geçme veya kalma puanı yoktur.
9 – Expert User
Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam
anlama becerisine sahiptir.
8 – Very Good User
Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam
bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar
olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.
7 – Good User
Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz
kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle
zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.
6 – Competent User
Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen
genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor
seviyedeki ıngilizceyi kullanabilir.
5 – Modest User
Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve
dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir
iletişim kurabilir.
4 – Limited User
Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile ıngilizce becerisi limitlidir. Anlama
ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.
3 – Extremely Limited User
Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. ıletişimde sık sık
zorluk yaşar.
2 – Intermittent User
En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildiği konularda kısa
formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim
kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma ıngilizcesini anlamakta zorluk çeker
1 – Non User
Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.
PROFICIENCY
Proficiency, ıngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfını okumadan
fakülteye geçebilmek için alınması gereken bir sınavdır. Bu sınavı her
üniversite kendi bünyesinde hazırlar. Bu nedenle sınavların zorluk dereceleri,
sınav bölümleri (Dilbilgisi, Okuma, Dinleme, Kompozisyon, Konuşma) ve soru
tarzları her üniversitede farklıdır.
 
istanbulingilizce.net – 2009
ıletişim

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.