Yurtdışından ürün getireceklere müjde

Hükümet, serbest bölgeden yurt dışına yapılan ihracatın artırılması amacıyla, yurt dışından serbest bölgeye getirilen mallar üzerinden alınan binde 5’lik ücreti, binde 1’e indiren yeni bir düzenleme hazırladı
Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın önerisiyle hazırlanan ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Reha Denemeç’in imzasını taşıyan yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Yılbaşından önce yasalaşması beklenen teklif, “Serbest Bölgeler Kanunu’nda” değişiklik öngörüyor.
Hazırlanan yasa teklifi, yaşanan küresel ekonomik krizin, ihracata yansıyan olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede; Yurtdışından getirilen malların CIF (satıcı tarafından ihraç çıkış işlemlerinin yapılması) değerinden peşin olmak üzere alınan binde 5’lik ücretin, binde 1’e indirilmesi ve bölgelerden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB(Satış ücreti) değeri üzerinden peşin olmak üzere alınan binde 5’lik ücretin ise binde 9’a yükseltilmesi öngörülüyor.
Yapılan değişiklikle; Serbest Bölgelerin ihracata dönük yatırım ve üretimi teşvik etmek amaçlı yerler olması ile bu bölgelerdeki işlemlerin ihracata yönlendirilmesi amaçlanıyor.
KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİNİ AZALTMAK
Hazırlanan yasa teklifine neden ihtiyaç duyulduğu ise dünyada yaşanan küresel krizin Türkiye ihracatına olumsuz etkileri gösteriliyor.
Gerekçede, Serbest Bölgeler Kanunu’nun amaç ve kapsamına atıfta bulunularak, yurt dışından serbest bölgelere getirilen ve serbest bölgelerden Türkiye’ye çıkarılan mallar üzerinden binde 5 oranında özel hesap ücretinin ödendiğine dikkat çekildi. Gerekçede, tüm dünyayı etkileyen küresel finans krizinin etkisiyle yerli ve doğrudan yabancı sermaye hareketlerinden bir azalmanın gözlendiği, bu süreçte yatırımları artırabilmek için firmalara cazip bir ortam hazırlama ihtiyacı doğduğu vurgulandı. Genekçede şöyle denildi:
“Binde 5 ücret konusundaki maliyet hesabıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda yurt dışından serbest bölgeye mal girişi ile buralardan Türkiye’ye mal çıkışının eşit oranda ücrete tabi tutulmasanın bölgelerdeki ticari hareketliliği olumsuz yönde etkilediği, bölgelere yurt dışından binde 5 ücret ödenerek gelen malların üretimde kullanılarak bölgeden üçüncü ülkelere satışının yapılması halinde ihracat odaklı çalışan üretici firmaların maliyetlerinin artmasına sebep olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, serbest bölgeden yurt dışına yapılan ihracatın artırılması amacıyla bu düzenleme yapılmıştır.”
Kaynak:

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.