ZARFLAR, ZARF ÇEŞİTLERİ VE ZARFLARIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM,BELİRTEÇLER, BELİRTEÇ ÇEŞİTLERİ VE BELİRTEÇLERİN ÖZELLİKLERİ.,türkce dersi konu anlatımları

ZARFLAR, ZARF ÇEŞİTLERİ VE ZARFLARIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM
BELİRTEÇLER, BELİRTEÇ ÇEŞİTLERİ VE BELİRTEÇLERİN ÖZELLİKLERİ
 
Genellikle eylemleri, bunun dışında sıfatları ve kendi gibi zarfları belirtir, tamamlarlar.
Eylemlerin, sıfatların, zarfların anlamını güçlendirir veya kısıtlarlar.
Asıl görevleri eylemleri yer, yön, durum, miktar, soru yönlerinden nitelemektir.
            Örn:
                        İki gün önce seni aramıştı. (zaman)
                        Geri dönmeyiniz. (yer-yön)
                        Onlardan kolay kurtuldu. (durum)
                        Derslerine az çalışıyorsun. (azlık-çokluk)
                        Bu acıya yürek nasıl dayansın? (soru)
 
            1.DURUM (HAL):
Eyleme sorulan “nasıl” sorusunun yanıtıdır.
Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu belirtir.
            Örn:
                        Aynaya bakıp katıla katıla güldü.
                        Çocuk bize böyle anlattı.
                        Delice konuşma, kızarım!
                        Koşarak yanımıza geldi.
 
            2.ZAMAN:
Eylemin zamanını belirtirler.
Eyleme sorulan “ne zaman” sorusunun yanıtıdır.
Eylemin zamanını sınırlandırırlar.
            Örn:
                        Akşam bize geldiler.
                        İşim henüz bitmedi.
                        Bu sorunu sonra konuşuruz.
                        Eskiden buralara gelirdik.
 
            3.AZLIK-ÇOKLUK:
Eylemlerin, sıfatların veya görevce kendisine benzeyen sözcüklerin (zarfların) miktarını, derecesini, ölçüsünü belirtirler.
Miktarlarını kısar, sınırlar, arttırır…
Eyleme, sıfata veya zarfa sorulan “ne kadar” sorusunun yanıtıdır.
            Örn:
                        Bu sınava daha çok çalışmalısınız.
                        Koşmayı çok seviyorum.
                        Biraz daha sabret.
                        İki metre kadar atladı.
 
Sıfatlarda sıfatın önüne gelerek sıfatın azlık-çokluğunu, derecesini belirtir.
            Örn:
                        Tüy kadar hafif çocuk. (eşitlik)
                        Çok güzel insan. (aşırılık)
                        Pek güzel insan. (aşırılık)
                        Daha çok, pek çok güzel insan. (aşırılık)
                        Daha sevimli hayvan. (üstünlük)
                        En sevimli hayvan. (en üstünlük)
 
            4.YER-YÖN:
Eylemin yerini yönünü belirtirler.
Genelde kullanılanlar: “yukarı, aşağı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, beri…”
            Örn:
                        Bir anda ileri atıldı.
                        Öte git.
                        İçeri buyurun.
                        Geri çekilin.
 
            5.SORU:
Eylemleri soru yoluyla belirten ve gördüğümüz diğer zarfları buldurmaya yarayan sözcüklerdir.
Soru eyleme sorulur.
            Örn:
                        Ben bu durumda ne yapabilirim?
                        Buraya nasıl gelebildin?
                        Niçin büyüklerini dinlemiyorsun?
                        Bu yazıyı ne biçim yazmışsın?
                        Babanlar ne zaman geri dönecek?
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.