10. sınıf dil ve anlatım dersi 2. dönem 3. yazılısı lise 3 2. dönem 3. yazılısı dil ve anlatım dersi, test şeklinde yazılı soruları

LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSİ 10. SINIFLAR II. DÖNEM III. YAZILI SORULARI(ORTAK SINAV)    B GRUBU
 
S.1- ……… anlatımda zamanı, mekanı, kişileri birleştiren ana unsur olaydır. Olay kişiler arasında gelişir, bir zamanda oluşur, bir mekân içerisinde gerçekleşir ve bir anlatıcı tarafından anlatılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) destansı  B) tartışmacı  C) öğretici
D) betimleyici  D) öyküleyici
S.2- Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımda kullanılmaz?
A) Mecaz anlamlı sözcükler  B) Öznel ifadeler
C) Zıt anlamlı sözcükler                  D) Doğudan bilgi aktaran ifadeler
E) Soyut anlamlı sözcükler
S.3- “Türk Oğuz beyleri! Milletim! İşitin!  Üstte gök çökmese, altta yer delinmese, Türk milleti , ilini ve töreni kim bozar? Türk milleti! Kendine dön! Kendin yanıldın, bağımsız, iyi yurduna kötülük ettin. Silahlılar nerden gelip seni dağıtıp götürdü? Mızraklılar nerden gelip seni sürüp götürdü? Kutsal Ötüken ormanının milleti! Kendin vardın. Doğuya varanın vardı batıya varanın vardı.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Emredici anlatım  B) Kanıtlayıcı anlatım
C) Betimleyici anlatım   D) Öğretici anlatım
E) Lirik anlatım
S.4- Tartışmacı antlımla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tartışmada amaç, okuyucunun düşünce ve kanılarını değiştirmektir.
B) Tartışmada önce karşı tez çürütülür, sonra yazar kendi tezini örneklerle savunur.
C) Yazar inandırıcı olabilmek için edebi sanatlara başvurabilir.
D) Tartışma yazısı sade bir dil, açık ve duru bir anlatımla kaleme alınır.
E) Tartışmada basit bilgileri tekrar etmekten kaçınılır, orijinal ve çarpıcı örneklerle ilgi çekilmeye çalışılır.
S.5-Ankara’nın, mimarisiyle ünlü ilçesi Ayaş’ta bir sokak… Sokaktaki tarihi evlerden biri… Badanası solmuş, sıvaları yer yer dökülmüş. Pencere pervazları da doğaya direniyor; bir bakıma evin sahibi yaşlı kadını andırıyor. Ev de yorgun, sahibi de. Ne var ki yaşam sürüyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmamıştır?
A) İzlenimleri betimlemeye      B) Benzetme yapmaya
C) Eksiltili cümleler kullanmaya        D) Örnekler vermeye
E) Kişileştirmelerden yararlanmaya
S.6- Vehbi’nin yaşadığı çağda artık Divan şairi olunamazdı. Tıkanan şiir beğenisizlik yaratır. Bu yargı, tıkanma noktasından sonra ortaya çıkıp, o şiiri sürdürmeye çalışanlar için her zaman doğrudur. Beğenisiz bir Baki olmak düştü Vehbi’ye de. Peki nedir beğeni? Güze olmayı şıp diye sağlayıveren gördü bütünü. Evrenseldir beğeni. Bir sanat dalının yalnız bir kolundan tat alanlar, öbürlerini hiçleyenler, belki o alanda uzmanlaşabilirler, ama beğeniye ulaşamazlar. Bunu sanatla ilgili eleştirilerin yüzde doksanı doğrular.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmamıştır?
A) Tanımlamaya  B) Karşılaştırmaya
C) Örneklendirmeye D) Tanık göstermeye
E) Kanıtlamaya
S7- “Çalış-“fiilinin yeterliliğinin gereklilik kipi rivayet birleşik zaman 1.çoğul şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışmalıymışız  B) Çalışmalıydık
C) Çalışabilmeliymişiz C) Çalışabilmeliydik
E)Çalışabileymişiz
 
S.8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bütün” sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bugün bütün söyledikleriniz doğruydu sanırım.
B) Yazının bütününden ne anladığını anlat.
C) Çocuklar bütün yaptıklarını tek tek anlattı.
D) Bütün olanlardan kendini sorumlu tutuyordu.
E) Onun bu konudaki bütün konuşmalarını dinledim.
S.9-Aşağıdakilerin hangisinde ikileme görevi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Ürkek ürkek gezer tavşanlar dağda.
B) Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
C) Alev alev sardı dert dört bir yanımı.
D) Konu komşu gelmez oldu buraya.
E) Kırgın kırgın bakma yüzüme.
S.10-Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmıştır?
A) Dün üç arkadaş bir iskelede buluştuk.
B) Eskiler bu iskeleye cankurtaran derlermiş.
C) Fırtına nice balıkçıyı iskeleye sığınmak zorunda bırakmış.
D) İskelenin bir yanı, tahtaları çürüdüğü için kullanılmıyormuş.
E) Herkes bir gün sert bir dalganın iskeleyi götüreceğinden korkuyor.
S.11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Odanın ortasına geniş bir örtü serdi.
B) Bu hepimiz için beklenen bir sondu.
C) Sokak iki arabanın geçemeyeceği kadar dardı.
D) O gün benim için çok önemli bir gündü.
E) Sabah uyandığımda her taraf bembeyaz kardı.
S.12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sabah” sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Sabah bize uğrarsanız beraber gideriz.
B) Geçen gün de sabah gelirim demiştin ama hiç uğramadın.
C) Gece yol tehlikelidir, niçin sabah çıkmıyorsunuz?
D) Buralarda sabah başka yerlerden daha güzeldir.
E) O, sabah ne yediğini bile hatırlamaz.
S.13- Aşağıdakilerden hangisi sanatsal betimlemenin özelliklerinden biridir?
A) Anlatım nesneldir.
B) Amaç bilgi vermektir.
C) Daha genel ayrıntılar üzerinde durulur.
D) Betimlenecek varlıklara kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.
E) Betimlenecek varlıklara kişisel duygu ve dünceler katılır.
S.14- Kara kalabalığa yoksulluğunu, memleketin yürekler acısı halini
            I                                II                                  III                                                     
Güzelce anlat, gerekli yolları göster.
   IV                      V
Numaralandırılmış sözcüklerden hangi ikisinde aynı türden sözcükler bir arada verilmiştir?
A) I ve IV    B) III ve V        C) II ve IV        D) IV ve V          E) II ve III
S.15- Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem “öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi” ile çekimlenmiştir?
A) Geçiyordu araba yola benzer bir sudan
B) Hani ey gözyaşım akmayacaktın
C) Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
D) Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar
E) Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
 
 
 
S.16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Yazarın bütün romanlarında toplum sorunlarından bahsetmesi sanat adına iyi değil
B) Romanda hep çevresindeki kişilere uygun tipler seçişini takdirle karşılıyorum
C) Şiirde soysal konulara yer vermek şiirin niteliğine uygun değildir
D) iyi bir gözlem yapmadan gerçekçi bir roman yazılamaz
E) İki saattir roman yazmadan, şiir yazmadan bahsediyor; ama onu kimse dinlemiyor 
S.17-Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekfiil kullanılmamıştır?
A) O kış günü sokaklarda prişan olmuş hepsi
B) Küçük bir yanlışlık bile olsa, babam onu fark ederdi
C) Amacım yapmam gereken işleri bir an önce halletmekti
D) Kendisinin bütün öğrenciler tarafından sevildiğini bilirdi
E) Elinde babasından kalma eski, deri bir çanta vardı
 S.18-Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlam kayması vardır?
A) Yarın ne yapacağını kara kara düşünüyor.
B) En sevdiğim arkadaşımın ziyaretime geleceğini mi söylüyorsun?
C) Dün bana ne söylediğini biliyor musun onun?
D) İki gün önce yapman gereken işi şimdi mi yapıyorsun?
E) Sen şimdi bu kitapları yarın mı getiriyorsun bugün mü?
S.19-Ali, onun yorgun yorgun oynayan dudaklarına bakmış ve anamadığı kelimelerden bir mana çıkarmaya çalışmıştı.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Birleşik zamanlı fiil B) İsim-fiil
C) Sıfat-fiil   D) Zarf-fiil
E) Basit zamanlı fiil
S.20- Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylem diğerlerinden farklı bir şekilde yapılmıştır?
A) Hiç karşılık beklemeden herkese yardım eder.
B) Hele bir sınavı kazansın siz onu o zaman seyredin.
C) Benden habersin gitme yoksa pişman olursun.
D) Tam odadan çıkmaya niyet etmiştim, müdürün ikazıyla karşılaştım.
E) Hiç beklemiyorduk, bir sabah aniden çıkageldi.
S.21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?
A) Çok güzel atlar koşuyordu arabasına.
B) O günlerde hep yağmur yağıyordu.
C) Yanında kaldığım adama, dayı diyordum.
D) Onun yanında ne kadar kaldığımı unutmuşum.
E) O küçük evde ne güzel günler geçirdim.
S.22-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?
A) Sanatçı ilk romanıyla satış rekoru kırdı.
B) Dedem yıllarca bu mahallede yaşadı.
C) Duvara çok garip şekiller çizilmişti.
D) Çantam bir apartmanın boşluğunda bulundu.
E) Ayağı kayınca merdivenden yuvarlandı.
S.23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyularla ilgili kavramlar arasında aktarma yapılmıştır?
A) Annemin sıcak bakışları bana güven veriyordu.
B) Geçen yıl da geniş bir daire satın almıştı.
C) Kardeşimle dar bir yoldan köşke ulaştık.
D) Hasta annesini görmek en büyük arzusuydu.
E) Küçük köpeğimle sahilde akşama kadar dolaştım.
 
 
S.24- “ Bazılarına göre Lozan, Türkiye için hezimetmiş.”
Bu cümlede aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A) Dolaylama B) Ad aktarması C) Somutlaştırma
D) Deyim aktarması  E) Anlam daralması
S.25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem oldurgan çatılıdır?
A) Bu sözlerin bana babamı hatırlattı.
B) Yarışmayı sakın ben gelmeden başlatmayın.
C) Yere dökülen kâğıtları bana toplattı.
D) Çocuğun elini ayağını yıkattı.
E) O, kitapları hep kardeşine taşıtır.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.