BE GOING TO ŞEKLİNİN KULLANILDIĞI YERLER

BE GOING TO ŞEKLİNİN KULLANILDIĞI YERLER
1. Gelecekte yapmak için niyet edilmiş, kararlaştırılmış eylemleri anlatmak için kullanılır.
I’m going to sell these old Bu eski sandalyeleri satacağım.
chairs.
She is going to visit her uncle. Amcasını ziyaret edecek.
We’re going to write to them soon. Onlara yakında yazacağız.
They’re going to put the washing Çamaşır makinasını mutfağa
machine in the kitchen. koyacalar.
He’s going to be a doctor. Doktor olacak.
2. Pek yakın bir gelecekte yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır.
I’m going to see them at school Bu öğleden sonra onları okulda
this afternoon. göreceğim.
She’s going to read the children Çocuklara bir hikâye okuyacak.
a story.
We’re going to give you a present Size şimdi bir hediye vereceğiz.
now.
He’s going to help me in the Bana bahçede yardım edecek.
garden.
3. Bir olayın mutlaka olacağını düşündüren belirtiler varsa bu da be going to ile anlatılır.
It is going to rain. The weather Yağmur yağacak. Hava değişti.
has changed.
He is going to be sick. He has Hastalanacak. Yağmurda saatlerce
worked for hours in the rain. çalıştı.
She is going to die because she Ölecek çünkü yeterli gıda alamıyor.
can’t get enough food.
Look out! The man is going to Dikkat! Adam sana çarpacak.
hit you.
4. Come ve go fiilleri ile be going to şekli pek kullanılmaz. I’m going to go denmez. Bunun yerine sadece I’m going denir.
 
be going to form – be going to şekli çekim tablosu
affirmative – olumlu
I am going to break. Kıracağım.
You are going to break. Kıracaksın.
He is going to break. Kıracak.
She is going to break. Kıracak.
It is going to break. Kıracak.
We are going to break. Kıracağız.
You are going to break. Kıracaksınız.
They are going to break. Kıracaklar.
negative – olumsuz
I am not going to break. Kırmayacağım.
You are not going to break. Kırmayacaksın.
He is not going to break. Kırmayacak.
She is not going to break. Kırmayacak.
It is not going to break. Kırmayacak.
We are not going to break. Kırmayacağız.
You are not going to break. Kırmayacaksınız.
They are not going to break. Kırmayacaklar.
interrogative – soru
Am I going to break? Kıracak mıyım?
Are you going to break? Kıracak mısın?
Is he going to break? Kıracak mı?
Is she going to break? Kıracak mı?
Is it going to break? Kıracak mı?
Are we going to break? Kıracak mıyız?
Are you going to break? Kıracak mısınız?
Are they going to break? Kıracaklar mı?
negative interrogative – olumsuz soru
Am I not going to break? Kırmayacak mıyım?
Are you not going to break? Kırmayacak mısın?
Is he not going to break? Kırmayacak mı?
Is she not going to break? Kırmayacak mı?
Is it not going to break? Kırmayacak mı?
Are we not going to break? Kırmayacak mıyız?
Are you not going to break? Kırmayacak mısınız?
Are they not going to break? Kırmayacaklar mı?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.