GELECEKTE BİTMİŞ ZAMANIN KULLANILDIĞI YERLER

GELECEKTE BİTMİŞ ZAMANIN KULLANILDIĞI YERLER
Bu kip, bir eylemin gelecekteki belli bir zamandan önce yapılıp tamamlanarak sözü edilen bu zaman noktasında geçmiş bir eylem durumunda kalacağını anlatmak için kullanılır.
He will have eaten your food Geldiğinizde sizin yiyeceğinizi
when you come. yemiş olacak.
Buradaki yemek eylemi gelme hareketinden önce yapılıp bitecek, gelme işi olduğunda yemek eylemi bir geçmiş zaman eylemi durumuna girecektir.
the future perfect tense – gelecekte bitmiş zaman çekim tablosu
affirmative – olumlu
I shall have carried. Taşımış olacağım.
You will have carried. Taşımış olacaksın.
He will have carried. Taşımış olacak.
She will have carried. Taşımış olacak.
It will have carried. Taşımış olacak.
We shall have carried. Taşımış olacağız.
You will have carried. Taşımış olacaksınız.
They will have carried. Taşımış olacaklar.
negative – olumsuz
I shan’t have carried. Taşımış olmayacağım.

You won’t have carried. Taşımış olmayacaksın.
He won’t have carried. Taşımış olmayacak.
She won’t have carried. Taşımış olmayacak.
It won’t have carried. Taşımış olmayacak.
We shan’t have carried. Taşımış olmayacağız.
You won’t have carried. Taşımış olmayacaksınız.
They won’t have carried. Taşımış olmayacaklar.
interrogative – soru
Shall I have carried? Taşımış olacak mıyım?
Will you have carried? Taşımış olacak mısın?
Will he have carried? Taşımış olacak mı?
Will she have carried? Taşımış olacak mı?
Will it have carried? Taşımış olacak mı?
Shall we have carried? Taşımış olacak mıyız?
Will you have carried? Taşımış olacak mısınız?
Will they have carried? Taşımış olacaklar mı?
negative interrogative – olumsuz soru
Shan’t I have carried? Taşımış oImayacak mıyım?
Won’t you have carried? Taşımış olmayacak mısın?
Won’t he have carried? Taşımış olmayacak mı?
Won’t she have carried? Taşımış olmayacak mı?
Won’t it have carried? Taşımış olmayacak mı?
Shan’t we have carried? Taşımış olmayacak mıyız?
Won’t you have carried? Taşımış olmayacak mısınız?
Won’t they have carried? Taşımış olmayacaklar mı?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.