Bilgisayar komutları, bilgisyar işletim sistemleri, bilgisayar kültürü, bilgisayar programcılığı, bilgisayar tuşlarının görevi, office kullanımı, windows uygulamaları, multimedya ve sistem araçları, explorer kullanımı, klasör açma soruları

126) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır ?
a) Silinen dosyaları geçici olarak tutulduğu yere Geri Dönüşüm Kutusu denir.
b) Alt + F4 tuşu aktif pencere kapatılabilir.
c) Silinen bir dosyayı Geri Dönüşüm kutusunu açıp, dosyayı seçerek sağ tuş ile geri alabiliriz.
d) Aşağıdaki simge bir alt klasöre geçer.
 127) Çalışılan yada açık olan uygulamalar arasında hareket etmeyi sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Alt + Tab b) Ctrl c) F1 d) Tab
128) Boş bir klasör oluşturmak için ne yapılmalıdır
a) Dosya – Yeni – Kısayol
b) Mouse sağ tuş – Yeni – Klasör
c) Görünüm – Yenile
d) Dosya – Yeniden Adlandır
129) Windows yüklendiğinde film ve müzik dinleme programları genelde nereden çalıştırılabilir?
a) Başlat-Programlar-Donatılar-Eğlence
b) Başlat-Görev çubuğu ve başlat menüsü
c) Başlat-Ayarlar
d) Hiçbiri
130) Bir bilgisayarı iki kişi kullanıyor ve kendi şifrelerinde açmak isterse ne yapılabilir ?
a) Bir bilgisayarı iki kişi farklı şekillerde ve şifrelerde kullanamaz ve açamaz.
b) Denetim Masasındaki Kullanıcılar simgesinden yapılabilir..
c) Çift işletim sistemi olması gerekir.
d) Denetim Masasındaki Kullanıcı açabiliriz ama şifre veremeyiz.
131) Aşağıdakilerden hangisi açık pencereyi kapatmak için kullanılamaz?
a) Pencere aktif durumdayken Alt+F4 tuşuna basılır
b) Pencerenin sağ üst köşesindeki X düğmesine tıklanır
c) Pencerenin DOSYA menüsünden Kapat seçeneği tıklanır
d) Pencerenin içerisinde sağ tuş tıklanır, menüden Kapat seçeneği
132 Aşağıdakilerden hangisi dosya taşımak için geçerli Uygulama değildir?
a) Dosya seçilir, Ctrl+X tuşlarına basılır, hedef klasörün içine tıklanır, Ctrl+V tuşlarına basılır
b) Dosya sol tuşla tutulur, sol tuş bırakılmadan sürüklenir hedef klasörün içine gelince sol tuş bırakılır
c) Dosya üzerinde sağ tuş-Kes, hedef klasör içinde sağ tuş-Yapıştır
d) Dosya işaretlenir DOSYA menüsünden Kes komutu seçilir, hedef klasörün DÜZEN menüsünden Yapıştır komutu tıklanır
133.Pencere bulunduğu yerden başka bir yere nasıl taşınır?
a) Pencerenin başlık çubuğu üzerinde sağ tuş-Kes, istediğimiz yerde sağ tuş-Taşı
b) Farenin sol tuşu ile başlık çubuğundan tutulup sürükleyerek
c) Pencerenin DÜZEN menüsünden Kes, istediğimiz yerde Ctrl+V komutu ile
d) Pencere sağ üst köşeden sol tuş ile tutulur, sol tuş bırakılmadan sürüklenir
134. Bir pencerede GERİ AL komutu hangi menü içindedir?
a) Dosya
b) Düzen
c) Görünüm
d) Yardım
135. Not Defteri programına ulaşmak için sırasıyla hangi seçenekler izlenmelidir?
a) Başlat-Programlar-Donatılar-Not Defteri
b) Başlat-Belgeler-Not Defteri
c) Başlat-Ayarlar-Denetim Masası-Not Defteri
d) Başlat-Programlar-Office-Not Defteri
136. Tarih ve saat ayarları nereden yapılır?
a) Başlat-Ayarlar-Donatılar-Tarih/Saat
b) Başlat-Ayarlar-Denetim Masası-Tarih/Saat
c) Başlat-Programlar-Sistem Araçları-Tarih/Saat
d) Başlat-Bul-Değiştir-Tarih/Saat
137. F1 Tuşunun Windows ta Görevi nedir?
a)Başlat
b)Bul
c)Çalıştır
d)Yardım
138. Windows Ortamında Masaüstünden Ekran Koruyucuyu Değiştirmek İçin Hangi menü komut Kullanılır?
a)Sağtuş/Yeni/Ekran Koruyucu
b)Sağtuş/Yeni/kısayol
c)Sağtuş/Özellikler/Ayarlar
d)Sağtuş/özellikler/Ekran Koruyucu
139.Yandaki Simge Hangi amaçla kullanılır?
a)Paragrafın Satır Sayısını ayarlar
b)Yazının Puntosunu Ayarlar
c)Tabloda Satır sayısı
d)Tabloda Sütun Sayısı
 
 
140- Yandaki Simgenin İşlevi Nedir?
a)Word Art Yazı Ekler
b)Yazı Tipi
c)Yazının Rengini Değiştirir
d)Yazıya Efekt verir
141. Yandaki Simgelerin Sırasıyla
İşlevleri Nedir?
a)Baskı Önizleme/Yazdır
b)Yazdır/Baskı Önizleme
c)Büyült/Yazdır
d)Yazdır/Büyült
142. Belge Üzerinde Klavyede Bulunmayan Bir karakteri Kullanmak İçin Hangi menü komut kullanılır?
a)Dosya/Açıklama
b)Düzen/Açıklama
c)Biçim/Simge
d)Ekle/Simge
143. Ctrl + Y tuş takımının İşlevi nedir?
a)Geri Al
b)İleri Al
c)Kopyala
d)Kes
144. Önceden Hazırlanmış Makroları Çalıştırmak İçin Hangi Menü ve Komut Kullanılır?
a)Araçlar/Makro/Makrolar
b)Araçlar/Makro/Yeni Makro Kaydet
c)Biçim/Makro/Makrolar
d)Biçim/Makro/Yeni Makro Kaydet
 
 
145. Yandaki Simgenin İşlevi Nedir?
a)Metin Yönünü Değiştirir
b)Satırları düzgün Dağıt
c)Sütunları Düzgün Dağıt
d)Ok Stilleri
146. Aşağıdakilerden hangisi Kes komutu ile Kopyala komutu arasındaki ortak özelliklerden değildir?
a)Resmi, yazıyı veya şekli seçmek
b)Seçilen alanı yapıştırmak
c)Seçilen alanı kesmek
d)Hiçbiri
147. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisidir?
a)Dosya-sayfa yapısı-yakınlaştır
b)Görünüm-yakınlaştır
c)Düzen-yakınlaştır
d)Biçim-Otomatik biçim
 
148.Tek ve çift sayfalarda alt ve üst bilginin yer alması için gerekli ayarların yapıldığı menü hangisidir?
a)Dosya sayfa yapısı-anahat
b)Görünüm-sayfa düzeni
c)Ekle-sayfa numaraları
d)Görünüm-üst bilgi alt bilgi
149.Bir yazının ilk harfini büyük yazdırmak için hangi yol izlenir?
a)Biçim-Yazı tipi
b)Biçim-Başlangıcı büyüt
c)Düzen-Yazı tipi
d)Düzen-Başlangıcı büyüt
150.Paragraf ayarlarının yapıldığı menü hangisidir?
a)Araçlar
b)Düzen
c)Paragraf
d)Biçim
151. Microsoft Excel için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Elektronik tablolama ve hesaplama programıdır.
Bir Excel Sayfasında ; 65.536 satır, 256 sütun ve 16.777.216 hücre vardır.
Excel kitabının uzantısı xls dir ve Excel bir Office programıdır.
d) Excel bir işletim sistemi programıdır
152. A4 hücresine =B4 yazarsak sonuç ne olur?
a)Sonuç her zaman sıfır olur.
b)A4 hücresi B4 hücresindeki değeri alır.
c)Böyle bir formül değer hatası verir.
d)Hiçbiri
153. A1 hücresine ORAN ismini nerden verebilirim.
a)Ad kutusundan b) dosya c) F3 d)Ctrl +P
154. Bir hücrede ######## işareti neyi ifade eder?
a) Girdiğiniz sayısal değer hücreye sığmamıştır
b) Girdiğiniz metinsel ifade hücreye sığmamıştır.
c)Yanlış veri girilmiş.
d)Formül hatalı
155. Bir hücre içindeki uzun yazıları alt alta nasıl yazdırabiliriz?
a) Alt + Enter b) Shıft + Enter c) F3 d) F1
156. Sadece günün tarihini veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
a)=BUGÜN()
b)=ŞİMDİ()
c)=TARİH
d)= YIL
157. Aranılan bir veriyi bulmak için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılabilir?
a) Düzen-Bul b) Araçlar-Bul c)Alt+B+P
d) Yardım-Bul
158. Ctrl+Z klavye tuş kombinasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Geri al komutudur, yanlışlıkla yapılan bir işlemin geri alınmasını sağlar
b) Araçlar menüsünü açmak için kullanılır
c) Hücreye Açıklama yazmak için kullanılır
d) Seçili (bloklu) alanı keser
159. Yandaki simgenin anlamı veya fonksiyonu nedir?
a) Diskete kaydet
b) Disketteki dosyayı aç
c) Ekrandaki görüntüyü küçült
d) Dosyayı kaydet
160. Aşağıdakilerden hangisi dosyamızdan yazıcıya göndereceğimiz alanı belirlememizi sağlar?
a) Alanı seç-Görünüm-Sayfa sonu önizleme
b)Alanı seç-Dosya-Yazdırma alanı-Yazdırma alanını belirle
c) Alanı seç-Ekle-Sayfa sonu
d) Alanı seç-Ekle-Yazdırma alanı
161. Yandaki simgenin anlamı nedir?
a)Ekle-İşlev
b) Bul-Değiştir
c) TOPLA
d)İ ntegral hesapla
162. Aşağıdakilerden hangisi işlev değildir?
a)TOPLAM b) ÇARPIM c) BİRLEŞTİR d) BUGÜN
163. Tümünü seç komutu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alt+B b) Shift+C c) Ctrl + A d) Ctrl+C
164. Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden eklenemez?
a)Dosya b) Resim c) Satır d) Grafik
165. Excel ile hangi işlem yapılamaz?
a)Disket kopyalama
b)Tablolama
c)Grafik
d)Hesaplama
170. Ctrl + end tuşunun görevi nedir?
a) Belgenin sonuna gider
b)Belgenin başına gider
c)Paragrafın başına gider
d)Paragrafın sonuna gider
171. aşağıdakilerden hangisi word dosyalarını uzantısıdır?
a) xls
b) dot
c) doc
d) xlt
172.Disketle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır.
a)Disketler manyetik alandan etkilenmezler.
b)3,5 inc.lik disketin kapasitesi 1,44 magebyte’tır.
c)Diskete bilgi kaydı yapılabilir ve bilgi silinebilir.
d)Aşırı sıcaktan dolayı bozulabilir.
173.Windows xp. İşletim sisteminde Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur.
a)Başlat-Programlar-Donatlar-Paint
b)Başlat-Programlar-Paint
c)Başlat-Donatlar-Paint
d)Başlat-Belgeler-paint
174.Bilgisayarınızın dosyalarını birleştirerek hızın arttıran program hangisidir.
a)Scandisk
b)Ortam yürütücü
c)Disk Birleştirici
d)Winamp
175.Bir dosya veya klasöre ait konum / içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır.
a)Sağ buton- özellikler
b)Dosya menüsü-Yeni-Özellikler
c)Sağ buton-araştırılıyor
d)Sağ buton – aç
176. (A) 3 ½ Disket (C) Emirhan (D) Sudenaz
Yukarıdaki sürücülerin bulunduğu pencere aşağıdakilerden hangisidir.
a)Denetim Masası b)GERİ Dönüşüm Kutusu
c)Bilgisayarım d)Masa Üstü
177.Yazılmış bir yazının tamamının büyük harfe dönüştürülmesi işlemini nasıl yaparız?
a) Biçim – Büyük/Küçük Harf Değiştir
b) Ctrl+Shift+Caps Lock tuş kombinasyonu kullanılabilir
c) Tümünü Seç ya da Ctrl+B den sonra Biçim – Yazıtipi – Boyut = 20
d) Tümünü Seç ya da Ctrl+B den sonra Düzen – Seçimi Evir
178. Ctrl + end tuşunun görevi nedir?
a)Belgenin sonuna gider
b)Belgenin başına gider
c)Paragrafın başına gider
d)Paragrafın sonuna gider
179. aşağıdakilerden hangisi word dosyalarını uzantısıdır?
a) xls
b) dot
c) doc
d) xlt
180. Baskı önizleme işlemi için takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araçlar – Yazdır – Baskı Önizleme
b) Dosya – Baskı Önizleme
c) Görünüm – Baskı Önizleme
d) Düzen – Baskı Önizleme
181.Aşağıdaki kısayol, işlem eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
a) Dosya-Yazdır = Ctrl+P
b) Biçim-Yazıtipi-Kalın = Ctrl+K
c) Düzen-Geri Al = Ctrl+Z
d) Düzen-Bul = Ctrl+B
182. Aşağıdakilerden hangi klavye tuş kombinasyonu Yapıştır komutudur?
a) Alt+B b) Shift+C c) Ctrl+V d) Ctrl+C
183. Aranılan bir veriyi bulmak için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılabilir?
a) Düzen-Bul b) Araçlar-Bul c)Alt+B+P
d) Yardım-Bul
184. Ctrl+Z klavye tuş kombinasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Geri al komutudur, yanlışlıkla yapılan bir işlemin geri alınmasını sağlar
b) Araçlar menüsünü açmak için kullanılır
c) Hücreye Açıklama yazmak için kullanılır
d) Seçili (bloklu) alanı keser
185) Aşağıdakilerden hangisi CD-ROM sürücüsü için doğru bir tanımdır ?
a) CD-ROM sürücüsünün simgesi A: dır.
b) Bilgisayarımızda tek bir hard disk varsa ve bölünmemişse CD-ROM genelde D: ile ifade edilir.
c) Bilgisayarımızda kaç tane harddisk olursa olsun, CD-ROM sürücüsünün simgesi E: dir.
d) Hiçbiri.
186) Aşağıdakilerden hangisi Windows için söylenemez ?
a) Görseldir ve aynı anda birden çok dosyayı çalıştırır.
b) Film, müzik, radyo-tv izleme ve dinleme, faks çekip alma gibi işlemler basitçe yapılabilir.
c) Bilgisayarımız açıldığında karşımıza gelen zemine MasaÜstü(desktop) olarak adlandırılır.
d) Eski bir işletim sistemi olan Dos’tan hiçbir alıntı ve komut yoktur.
187) Media Player dosyasının görevi nedir ?
a) Resim programını çalıştırır.
b) Sistem özelliklerini verir.
c) Film izlemek için kullanılır.
d) Hiçbiri
188) Bilgisayarımı 1 saat kullanmadığım zaman Monitörü ve Hard Diskini kapat komutunu verebilir miyim ?
a) Böyle bir ayar yapılamaz
b) Denetim masasındaki Güç Yönetiminden yapabiliriz.
c) Zamanlanmış Görevlerden yapabilirim.
d) Başlat- Ayarlar- denetim masası- Bölgesel ayarlar
189) Windows işletim sisteminde Mouse (Fare) ayarını nereden yapabiliriz ?
a) Başlat – Programlar – donatılar- Eğlence
b) Bilgisayarım – zamanlanmış görevler
c) Denetim Masasındaki Fare seçeneğinden
d) Görüntü Özellikleri penceresindeki Görünüm Sekmesinden ayarlanabilir.
190. Bilgisayara Yüklenmiş bir programı Kaldırma işlemi nereden yapılır?
a)Denetim Masası/Program Ekle Kaldır
b)Denetim Masası/Görüntü
c)Sistem Araçları/ Program Ekle Kaldır
d)Sistem Araçları/Görüntü
191. Hangisi ayarlar menüsünde bulunmaz?
a)Başlangıç
b)Denetim masası
c)Yazıcı
d)Görev çubuğu
192. F1 Tuşunun Windows ta Görevi nedir?
a)Başlat
b)Bul
c)Çalıştır
d)Yardım
193. Windows Ortamında Masaüstünden Ekran Koruyucuyu Değiştirmek İçin Hangi menü komut Kullanılır?
a)Sağtuş/Yeni/Ekran Koruyucu
b)Sağtuş/Yeni/kısayol
c)Sağtuş/Özellikler/Ayarlar
d)Sağtuş/özellikler/Ekran Koruyucu
194) Yazıcı çıktısındaki görünümü sağlayan buton hangisidir?
a)Sayfa düzeni
b)Normal
c)Baskı ön izleme
d)Anahat
195) Tablo eklemek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a)Ekle- Tablo
b)Tablo –Ekle – Tablo
c)Biçim –Tablo
d)Hiçbiri
196) Wortart’ta yazı yazmak için hangi menü kullanılır?
a)Ekle –Resim – Wortart
b)Biçim – Paragraf
c)Tablo – ekle
d)Biçim –Yazı tipi
197) Enter tuşunu hangi durumlarda kullanmalıyız?
a)Paragraf vereceğimiz zaman Enter tuşu kullanılır.
b)Yazımızın onayı için kullanırız.
c)Satır başına geçmek için kullanırız.
d)Hiçbiri
 
198. Belgeye Tarih ve saat nereden eklenir?
a)Ekle
b)Biçim
c)Araçlar
d)Pencere
199) Bir hücrenin dolgu rengini belli bir şarta göre otmatik olarak kırmızı rengini nasıl verebiliriz?
a ) Veri –Doğrulama fonksiyonu ile
b) Biçim-Hücreler-Desen
c) Biçim –koşullu biçimlendirme
d) Biçim –otamatik biçim
200) Seçilen bir alanı a dan z harf sırasına göre nasıl sıralarız?
a) Veri –süz
b) Veri -doğrulama
c) Veri –sıralama
d) Ekle-açıklama
201. Bir pencere bütün bilgileri görüntüleyemeyecek kadar büyük değilse pencerenin yanında ve altında ne görüntülenir?
a) Araç çubuğu
b)Durum çubuğu
c) Yardım dosyası
d)Kaydırma çubuğu
202. Aşağıdakilerden hangisi fare kavramlarından biri değildir?
a) Enterlamak
b)Tek tıklamak
c) Çift tıklamak
d)Sürükleyip bırakmak
203. Başlat menüsünün klavye kısa yol tuşu hangisidir?
a) Ctrl + F
b)Ctrl + F
c) Ctrl + Esc
d)Crl + Tab
204. ESC tuşunun görevi nedir?
a)Komutu onaylar.
b)Komutu iptal eder
c)Komutu yineler.
d)Bloku kopyalar.
205. Aşağıdakilerden hangisi sunu programı yapmakta kullanılır.
a)Powerpoint
b)Frontpage
c)Winzip
d)Wordart
206.Bir sununun her sayfasına ne ad verilir.
a)Efekt
b)Slayt
c)Gösteri
d) Çizim
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.