DİŞİ ÖRÜMCEK ( Refik Halit Karay )

DİŞİ ÖRÜMCEK
( Refik Halit Karay )
Refik Halit Karay’ın kaleme aldığı bu eser 1952 yılında neşredilmiştir. Eserin 2. baskısı 1974 yılında İnkılap ve Aka Kitabevleri tarafından yayınlanmıştır.
Romanımız toplam 247 sayfadan oluşmuştur. Bu toplamın içinde roman 4 ama kısımdan meydana gelmiştir. Bu ana kısımlarda kendi aralarında bölümlere ayrılır. 1. kısım,70 sayfadan oluşmaktadır ve 4 bölümden meydana gelmiştir. 2. kısım, 77 sayfadır ve 5 bölümden oluşmuştur. 3. kısma geldiğimizde sayfa sayısında azalma görüyoruz. Bu kısım 50 sayfadır ve 4 bölümden oluşmuştur. Son kısım ise 45 sayfadır ve yine 4 bölümden oluşur. Kısımların sayfa sayılarına baktığımızda çok büyük farklar görmüyoruz. Yazar her bölüme eşit derecede ağırlık vererek eseri meydana getirmiş.
* 1950’li Yıllarda Kadın
Türk kadınının dönem dönem toplumda ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Bu dönemlerdeki farklılıklar tabi olarak edebi eserlerimize ve özellikle romanlarımıza büyük ölçüde yansımıştır. Dönemlerin aynası olan romanlar kadınızı her yönüyle aksettirirler.
‘’ Dişi Örümcek ‘’ romanımız erkek yazılımıyla kaleme alınmıştır. Yani romanda kadını bir erkek gözüyle görüyoruz. Buna bağlı olarak yapılan alıntılar bu doğrultuda verilmiştir. Bu alıntılara dayanarak 1950’li yıllardaki kadının romanlarda nasıl yer aldığını vermeye çalışıcayız.
‘’ 1950’ li yıllardan itibaren erkek yazarların kadın konusuna yaklaşımında kısmen de olsa bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Devrimlerle birlikte ön plana çıkan Batılı kadın tipi ve onun kadın – erkek ilişkilerini nasıl etkilediği konusu artık kadın gündemini yönlendirmez. Kadın karakterlerin duygu ve davranışları toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla irdelenmeye başlanır. Toplumda ki yapısal özellikler ise madde-ruh, Doğulu-Batılı gibi ikilemler bağlamında ele alınmazlar.’’ (1)
‘’ Kentsel yada kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sorunları toplumsal yaşamın sınıfsal ve yöresel sorunlarıyla iç içededir. Ve onlarla birlikte gerçeklik kazanır. ‘’ (2)
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.