Elektrik akımının kimyasal etkisinin incelenmesi

ELEKTRİK AKIMININ KİMYASAL ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Yemek tuzunun (NaCl) elektrolizi
DENEYİN AMACI: İletken bir sıvının elektrik akımı ile kendisini oluşturan elementlere ayrılmasını görmek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Elektroliz, elektrolit, elektrot, anot, katot kavramlarını araştırınız.
2-Elektrik akımının etkisiyle bir bileşiği kendini oluşturan elementlere ayırabilir miyiz?Tartışınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.döküm ayak-2 adet
4.yalıtkan saplı çubuk-2 adet
7.su
2.statif çubuk
5.geniş beherglas
8.tuz
3.bağlama parçası
6.güç kaynağı
9.bağlantı kablosu
DENEY DÜZENEĞİ:
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Şekildeki düzeneği hazırlayınız.
2-Beherglasa üçte iki oranında tuzlu su koyunuz ve kömür elektrotları suya daldırınız.
3-Her iki elektrottan gaz kabarcık çıkışını gözleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Yemek tuzunun (NaCl) elektrolizinde çıkan gazlardan biri hidrojen ve diğeri de klor ‘dur. Kloru kokusundan tanıyabilirsiniz. Sodyum (Na) dibe çöker. Reaksiyonun denklemi;
NaCl → Na+ + Cl- olur.
TEORİK BİLGİ:
İletken bir çözeltiden elektrik akımı geçirmek suretiyle bir bileşiğin, kendisini oluşturan elementlere ayrılmasına “elektroliz” denir.
Sudaki çözeltileri elektrik akımını geçiren maddelere “elektrolit maddeler” denir. Asit, baz ve tuz çözeltileri elektrolit maddelerdir. Şeker, benzin çözeltileri elektrolit madde değildir.
Elektroliz ürünleri elektrolit ve elektrotlara bağlı olduğu gibi akım şiddetine de bağlıdır.
Çözeltideki ( + ) yüklü iyonlara “katyon” , (-) yüklü iyonlara da “anyon” denir. Kimyasal reaksiyonlarda (+ ) yüklü iyonlar katotta, (- ) yüklü iyonlar da anotta toplanır.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.