İletken ve yalıtkan maddelerin incelenmesi

İLETKEN VE YALITKAN MADDELERİN İNCELENMESİ
DENEYİN AMACI: Kapalı bir devre kurarak iletken ve yalıtkan maddeleri tanımak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Maddelerde iletkenliği sağlayan etken nedir? Araştırınız.
2-Günlük hayatta kullandığınız araçlardan iletken ve yalıtkan maddeleri listeleyiniz.
3-Günlük hayatta elektrik akımını kullanmada yalıtkan maddelerin önemi nedir?Araştırınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.güç kaynağı
4.bağlantı kablosu
7.yalıtkan saplı çubuk-2ad.
10.kalem
13.metal para
2.duy (lambasıyla birlikte)
5.bakır elektrot
8.tahta
11.çivi
14.cam boru
3.döküm ayak- 2 adet
6.çinko elektrot
9. asma ağırlık
12.iğne
15. silgi
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Döküm ayaklara yalıtkan saplı çubukları, çubukların üzerlerine de bakır ve çinko elektrotları bağlayınız.
2-Yalıtkan saplı çubukların küçük deliklerine birer bağlantı kablosu bağlayarak uçlarını şekildeki gibi güç kaynağına bağlayınız.
3-Elektrotların her ikisini birbirini bağlayacak şekilde üzerlerine sırayla önce kalem, cam boru, silgi, tahta, …vb. bırakınız. Lambanın hangi konumda yanıp yanmadığını gözleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Şekildeki devrede elektriği ileten maddelere iletken madde, elektriği iletmeyen maddelere de iletken olmayan (yalıtkan) madde denir.
TEORİK BİLGİ:
Elektrik akımını ileten maddelere “iletken maddeler” denir. Metal gibi maddelerde iletkenliği sağlayan serbest elektronlar vardır. En iyi iletkenler sırayla; altın, gümüş ve bakırdır.
Elektrik akımını iletmeyen maddelere “yalıtkan maddeler” denir. Cam, ebonit, porselen gibi cisimlerde serbest elektronlar yok denecek kadar azdır. Bu yüzden elektriği iyi iletmezler.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.