English Tenses İngilizce Zamanlar THE PAST CONTINUOUS TENSE – GEÇMiŞTE SÜREKLİ ZAMAN, Örnek Cümleler ve kullanıldığı yerler

Geçmişte bir süre devam eden olayları anlatmak için kullanılan zaman şeklidir. Türkçe’de bu zamanın karşılığı ben geliyordum, o koşuyordu, sen gidiyordun, gibi ifade edilir. İngilizce şimdiki zamana benzer yapıda fakat şimdiki zaman yardımcı fiili is/are yerine bunların geçmiş hali olan was/were kullanılır. Fiile ing eki eklenerek süreklilik ifadesi verilir. Fiillerin birinci halleri kullanılır.
(Olumlu ) Cümle yapısı : Özne – was veya were – fiil+ing – diğer
I was waiting you. Seni bekliyordum.
You were waiting Ali Ali’yi bekliyordun.
He was waiting Ali Ali’yi bekliyordu.(Erkek)
She was waiting Ali Ali’yi bekliyordu.(Kadın)
It was waiting Ali Ali’yi bekliyordu.
We were waiting Ali Ali’yi bekliyorduk.
You were waiting Ali Ali’yi Bekliyordunuz.
They were waiting Ali Ali’yi bekliyorlardı.
Olumsuz Cümle yapısında yardımcı fiilden sonra (were, was) not getirilir. Genellikle was not ve were not yerine kısaltılarak wasn’t ve weren’t kullanılır.
I wasn’t waiting you. Seni beklemiyordum.
You weren’t waiting Ali Ali’yi beklemiyordun.
He wasn’t waiting Ali Ali’yi beklemiyordu.(Erkek)
She wasn’t waiting Ali Ali’yi beklemiyordu.(Kadın)

It wasn’t waiting Ali Ali’yi beklemiyordu.
We weren’t waiting Ali Ali’yi beklemiyorduk.
You weren’t waiting Ali Ali’yi Beklemiyordunuz.
They weren’t waiting Ali Ali’yi beklemiyorlardı.
Soru Cümle yapısında yardımcı fiilden (were, was) cümle başına getirilir.
Was I waiting you. Seni bekliyor muydum ?
Were you waiting Ali Ali’yi bekliyor muydun ?
Was he waiting Ali Ali’yi bekliyor muydu ?(Erkek)
Was she waiting Ali Ali’yi bekliyor muydu ?(Kadın)
Was It waiting Ali Ali’yi bekliyor muydu ?
Were we waiting Ali Ali’yi bekliyor muyduk ?
Were you waiting Ali Ali’yi bekliyor muydunuz ?
Were They waiting Ali Ali’yi bekliyorlar mıydı ?
THE PAST CONTINUOUS TENSE KULLANILDIĞI YERLER
Geçmiş zamanda, belirli bir zamanda devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır.
We were runing yesterday morning. (Biz dün sabah koşuyorduk.)
Geçmişte başlamış olan ve başka bir geçmiş eylemin başladığı sırada devam eden bir eylemi anlatmak için kullanılır. Bu durumda cümlede bir zarf cümleciği bulunmalıdır.
They were sleeping when we went. (Biz gittiğimizde onlar uyuyordu.)
(a) Eylem devam ediyor, ama (b) eylem başlayıp bitmiş, (c)
Birinci eylem devam ederken başlamış ve bitmiş.
Geçmişte ve aynı anda devam eden iki eylemi anlatmak için kullanılır. Bu durumda da bir zarf cümleciği gereklidir.
I was writing a letter while he was watching television. (O televizyon izlerken ben mektup yazıyordum).
Her iki eylem de geçmişte ve devam ediyor.
Daha önceden niyet ettiğimiz ya da tasarladığımız ama şimdi gerçekleşemeyecek veya gerçekleşmesi şüpheli olan eylemleri anlatmak için kullanılır.
I was planing to go out tonight, but came my guest . (Ben bu gece çıkmayı planlıyordum, ama benim konuğum geldi.)
Süregelen geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :
All morning/aftemoon/evening/night/day/month/year
Bütün sabah/akşam/vb
the whole morning/aftemoon/night/day/week/month/year
Bütün sabah/akşam/vb
the entire morning/afternoon/night/day/week/month/year
Bütün sabah/akşam/vb
All the time
onca zaman, sürekli
Then
o zaman, o anda
During
… sırasında
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.