GEÇMİŞ ZAMANIN KULLANILDlĞl YERLER

GEÇMİŞ ZAMANIN KULLANILDlĞl YERLER
1. Geçmiş zaman kipi geçmiş bir zaman içinde yapılıp bitmiş eylemleri anlatmak için kullanılır. Bu anlatışta çoğu kez eylemin yapıldığı zamanı belirten bir zaman zarfı olur.
She went to the library yesterday. Dün kitaplığa gitti.
We saw them last week. Onları geçen hafta gördük.
The birds left England in Sep- Kuşlar İngiltere’yi eylülde terket-
tember. tiler.
I met Frank this morning. Frank’a bu sabah rastladım.
When did she telephone you? Sana ne zaman telefon etti?
What time did you get up? Saat kaçta kalktın?
We arrived in Paris after six Paris’e saat altıdan sonra vardık.
o’clock.
Eylemin yapıldığı yer belirtildiği zaman yine geçmiş zaman kipi kullanılır.

They saw us in the ferryboat. Bizi arabalı vapurda gördüler.
They killed the elephant in the Fili ormanda öldürdüler.
forest.
We worked in a leather factory. Bir deri fabrikasında çalıştık.
2. Zamanı verilmeyen, ancak geçmiş bir zaman aralığı içinde yapılıp bitmiş bir eylemi anlatmak için de geçmiş zaman kipi kullanılır.
She stayed at this hospital for Bu hastanede iki ay kaldı. (Şimdi
two months. kalmıyor.)
Our family lived in DublinSavaştan önce ailemiz Dublin’de
before the war. yaşadı. (Şimdi yaşamıyor.)
I studied English in LondonKız kardeşimle Londra’da İngilizce
with my sister. çalıştım. (Şimdi çalışmıyorum.)
We worked in Germany for On altı yıl Almanya’da çalıştık.
sixteen years.
3. Geçmişte alışkanlık halinde tekrarlanan eylemler de geçmiş zaman ile anlatılır.
We always ate fruit after dinner. Akşam yemeğinden sonra hep
meyve yerdik.
They usuaIly came late. Onlar ekseriya geç gelirlerdi.
The students never helped each Öğrenciler birbirlerine hiç yardım
other. etmezlerdi.
She sometimes brought us a Bazen bize bağlarından bir salkım
bunch of grapes from their üzüm getirirdi.
vineyard.
4. Bir hikâye anlatımında da yukarıdaki şekilde kullanılan geçmiş zaman kipinde fiiller bazan Türkçeye sürekli geçmiş zaman gibi çevrilebilirler.
The King was a bad man but he Kral fena bir adamdı fakat ülkesini
loved his country. seviyordu.
He knew there were many Döşemenin altında birçok altın
golden rings under the floor. yüzükler olduğunu biliyordu.
Dora was a lazy girl but we all Dora tembel bir kızdı fakat
liked her. hepimiz onu seviyorduk.
Şart cümlelerinin ikinci tipinde geçmiş zaman kipi kullanılır. (Bunu if ile şart cümleleri konusunda daha etraflı görmekteyiz.) Bu durumda geçmiş zaman cümlelerinin Türkçeye geniş zaman gibi çevrildiğine dikkat ediniz.
If she studied her lessons, she Derslerine çalışsa sınavlarını geçer.
would pass her exams.
If you ran quickly, you would Hızlı koşsan otobüse yetişirsin.
catch the bus.
If I opened the door, the dog Kapıyı açsam köpek dışarı çıkar.
would come out.
They would meet you if you Erken gelseniz sizi karşılarlar.
came early.
He would go to the cinema if Yağmur yağsa sinemaya gider.
it rained.
5. “Subjunctive mood-Dilek kipi” konusunda geçmiş zamanın as if, as though, wish, only, it is time, would sooner, would better ile kullanılışınıetraflı olarak görebilirsiniz.
affirmative – olumlu
I went. Gittim.
You went. Gittin.
He went. Gitti.
She went. Gitti.
It went. Gitti.
We went. Gittik.
You went. Gittiniz.
They went. Gittiler.
negative – olumsuz
I did not go. Gitmedim.
You did not go. Gitmedin.
He did not go. Gitmedi.
She did not go. Gitmedi.
It did not go. Gitmedi.
We did not go. Gitmedik.
You did not go. Gitmediniz.
They did not go. Gitmediler.
interrogative – soru
Did I go? Gittim mi?
Did you go? Gittin mi?
Did he go? Gitti mi?
Did she go? Gitti mi?
Did it go? Gitti mi?
Did we go? Gittik mi?
Did you go? Gittiniz mi?
Did they go? Gittiler mi?
negative interrogative – olumsuz soru
Did I not go? Gitmedim mi?
Did you not go? Gitmedin mi?
Did he not go? Gitmedi mi?
Did she not go? Gitmedi mi?
Did it not go? Gitmedi mi?
Did we not go? Gitmedik mi?
Did you not go? Gitmediniz mi?
Did they not go? Gitmediler mi?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.