Güneşin Yapısı, Oluşumu ve Hareketleri

Güneşin Yapısı, Oluşumu ve Hareketleri
Güneş milyonlarca yıl önce dev bir gaz ve toz  bulutundan meydana gelmiştir.
Gaz ve toz bulutu  kütle çekiminden dolayı zamanla daha fazla gaz ve tozu içine çeker.
Bulutun  içindeki basınç  sürekli olarak  yükselir sıcaklık artar  ve çok şiddetli nükleer tepkimeler oluşur.
Bunun sonucunda  çekirdek büyük bir patlamayla etrafa yayılır. Bu patlamanın sonucunda ortada güneş ve çevresinde dönen gezegen , kuyruklu yıldız ve asteroitler oluşmuştur.
 
Güneş orta büyüklükte  bir yıldızdır (güneş bize en yakın yıldız olduğu için büyük gözükür )
   (EPSİLON , ANTERAS , SİRUZ , BETELGÜS  gibi yıldızlar güneşten büyüktür fakat çok uzak oldukları için küçük gözükürler )
Güneş yaklaşık  5  milyar yaşındadır.
Güneşin yapısında yaklaşık  % 71 hidrojen  % 26,5 helyum  % 2,5 diğer gazlar  vardır.
(güneşin yapısında bulunan Hidrojen yüksek sıcaklık altında birleşerek Helyum atomlarını oluşturur. Bu olaya Çekirdek Tepkimesi denir. Bunun sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar bu enerji  ısı ve ışık olarak çevreye yayılır.  Yıldızlarda aynı şekilde enerji üretirler. )
Güneşin çapı yaklaşık 1 392 000 km .
Güneşin kütlesi dünyanın yaklaşık 333 000 katıdır .
Güneşin hacmi dünyanın hacminin  1 303 800 katıdır .
Çok sıcak bir gaz topu olan güneş değişik katmanlardan oluşur.
Güneş içten dışa doğru ÇEKİRDEK – IŞINIM – KAYNAŞIM  olarak  3 bölgeden oluşur
Çekirdekte üretilen enerji ışınım bölgesinden etrafa dalgalar halinde yayılarak kaynaşım bölgesinden yüzeye taşınır. 
Güneşin çekirdeğinde yaklaşık 15 milyon 0C sıcaklık bulunur.
Güneşin dış bölgesinde IŞIK KÜRE – RENK KÜRE – TAÇ KÜRE  bulunur .
Güneşin çıplak gözle gördüğümüz yüzüdür.
Bu bölgeye FOTOSFER  de denir.
Işık küre hareket halindeki gazlardan oluşur.
Işık kürenin sıcaklığı yaklaşık 5500 – 6000 0C dir.
Işık küre üzerinde bazı bölgeler diğerlerine göre daha az parlak görünür  bunlara GÜNEŞ LEKELERİ denir                             
 
 
Bu bölgeye KROMOSFER  adı da verilir.
Işık kürenin dışında  bulunur.
Güneş tutulması sırasında  parlak ışık halkası şeklinde görülür.
Bu bölgeye KORONA  adı da verilir.
Güneşin en dışındaki katmanıdır.
Seyrek yapılı gazlardan oluşur.
Güneş tutulması sırasında taç küre net görülür.
Taç küreden etrafa yayılan küçük parçacıklar uzayın içinde çok geniş alana  yayılarak  GÜNEŞ RÜZGARLARI nı oluştururlar. 
Güneşin iki çeşit dönme hareketi vardır .
1 – kendi ekseni etrafında dönme hareketi
2 – Samanyolu galaksisi etrafındaki dönme hareketi
Güneşin kendi ekseni etrafındaki dönüşü  BATIDAN – DOĞUYA doğrudur.
Güneşin dönme hızı kutuplarında ve ekvatorunda farklı farklıdır. Buda güneşin katı halde olmadığını gösterir.
Güneş üzerindeki lekelerden güneşin dönüş hızı tespit edilebilir.
Güneş ekvatordaki bir dönüşünü 25 günde tamamlarken kutuplarda 34 günde tamamlar.
         Güneş Samanyolu galaksisinde yaklaşık olarak saniyede  220 km hızla hareket eder.
         Güneş Samanyolu galaksisindeki bir dönüşünü 250 milyon yılda tamamlar
         Güneş Samanyolu galaksisinin merkezinden 30 000 ışık yılı uzaklıkta bulunur.
                                    G Ü N E Ş İ N      H A R E K E T L E R İ
TAÇ  KÜRE
RENK  KÜRE
 IŞIK  KÜRE
             GÜNEŞİN  KATMANLARI  VE  YAPISAL  ÖZELLİKLERİ
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir.

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.