HAYVANSAL DOKULAR

Hayvansal Dokular HAYVANSAL DOKULAR1 EPİTEL DOKU 2 BAĞ VE DESTEK DOKU 3 KAS DOKU 4 SİNİR DOKU1 Örtü Epiteli 1- Temel Bağ Doku 1- Düz Kas2 Bez Epiteli 2- Kıkırdak Doku 2-Çizgili Kas3 Duyu Epiteli 3 – Kemik Doku 3- Kalp Kası4- Yağ Doku5- Kan Doku 1)Epitel Doku:Vücudun iç ve dış yüzeyini örten dokudur. Hücreler arası boşluk bırakmayacak şekilde dizilmişlerdir. Vücudu mekanik, kimyasal, fiziksel, balteriyel etkilerden korur. Vücudun hücre sayısı en fazla olan dokusudur. Hücreleri arasında kan damarları bulunmadığından beslenme bağ dokudan difizyon ile olur. Epitel doku bağ dokudan yapılmış bir taban zarı (bazal l—–) üzerine oturur .Görevleri: Deride =koruma , Bağırsakta = Emilim , Bezlerde = Salgı , Duyu Organlarında = Duyu2)Örtü Epiteli:Vücudun iç ve dış yüzeyini ,kan damarlarının içini örter.a) Tek katlı örtü epiteli:-Yassı Epitel: Hücreler ince ve yassı olup, çekirdekte yassılaşmıştır.
 Genişleme yetenekleri fazladır. Yürek, akciğer ve karın zarında, akciger alveollerinin iç yüzeyinde bulunur – Kübik Epitel: Hücrelerin boyları birbirine yakın (kübik) çekirdeği genelde merkezde, yuvarlak ve büyüktürSindirim borusunun salgı bezlerinin içini örter. Yumurtalığın üzerinde, göz retinasında böbrek tüplerinde bulunur- Silindirik Epitel:Hücreleri silindirik olup,çekirdeği genelde uzundur. Mide ve bagırsak kanalının, uterusun ,akciğerin solunum borucuklarında, kesenin iç yüzeyinde bulunur. Bazı hücrelerin dışa bakan yüzeylerinde titrek tüyler (siller) bulunur. Salgı yapan (mukus) hücrelere GOBLET HÜCRESİ denir.b) Çok Katlı Epiteli: Omurgalı derisinin epidermisinde bulunur 40-50 epitel hücre sırasının üstüste gelmesiyle oluşur.En alttaki sıra silindirik olup, yüzeye doğru yassılaşarak şekillerideforme olmuştur. Dış yüzeyde yer alan hücreler difüzyonla besin alamaz duruma geldiklerinde stomaları azalıp,kalınlaşarak KERATİN maddesioluşmaya başlar. Daha sonra bu hücreler ölür. Ölü hücredeki tanofibrillerzayıflayacağından belli bir zaman sonra pullar halinde dökülmeye başlar.Eğer tanafibriller keratinleşmeye katılırsa hücreler birbirine sıkı bir şekilde bağlanarak kıl, tırnak boynuz ve sürüngen derisindeki pulları oluşturur. b) Çok Katlı Değişken Epitel: Bulunduğu ortamın kasılıp genişlemesiyle şekli değişebilen epitel türüdür. İdrar kesesinde ve boşaltım sisteminin diğer kısımlarında da bulunur.2) Bez Epiteli : Bez epiteli hücrelerin sayısına ve salgısın döktüğü yere göre 2’ye ayrılır.- Hücre Sayısına Göre: a) Bir Hücreli Bezlerilindirik epitel hücrelerinde oluşur.Örn=Mide, bağırsak duvarlarında mukus salgılayan hücreler, kurbağa derisinin nemliliğini sağlayan gablet hücreleri gibi.b) Çok Hücreli Bezler: Şekillerine göre gruplara ayrılır.- Salgısını Döktüğü Yere Göre: a) Endokrin (dış) salgı bezleri : Salgısını bir kan kanalla yada doğrudan doğruya vücut dışına boşaltan bezlerdir. Tükrük, süt, ter, derideki yağ, gözyaşı böbrek ve sindirim bezleri .b) Endokrin (dış) salgı bezleri : Salgılarını doğrudan doğruya kana veren bezlerdir. Salgılarına hormon denir.Epifiz, hipofiz, troit bezi…c) Karma Bezler: Hem iç hem dış salgı yapabilen bezlerdir. Eşeysel bezler pankreas, karaciğer gibi.3) Duyu Epiteli : Dış ortamdan gelen bazı duyularıalacak şekilde farklılaşmış epitel hücrelerine denir. Dış yüzeye bakan kısımlarında ALMAÇ adı verilen duyu çomakcıkları bulunur. Uyarıları almaç olmaksızın doğrudan sinir hücreleriyle alınabilir. Duyu epiteli duyu organlarında bulunur.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

Önceki İçerikSolunum sistemi ve amacı
Sonraki İçerikBİTKİSEL DOKULAR
PAYLAŞ
CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.