hukuk KPSS/1-AB-PS/2006 soruları 2

5. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yönetmelik
çıkarma yetkisi açıkça tanınmış birimlerden
biridir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Kamu tüzel kişileri
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) Devlet Planlama Teşkilatı
E) Genelkurmay Başkanlığı
6. Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem türlerinden
hangisinin içinde yer alır?
A) Belirleyici işlem
B) Karma işlem
C) Basit işlem
D) Zincir işlem
E) Kolektif işlem
7. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi bütçe tasarısını
hazırlamakla görevlidir?
A) İl encümeni
B) Plan ve bütçe komisyonu
C) İl genel meclisi
D) İl idare kurulu
E) Vali
8. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin
görevlerinden biri değildir?
A) İlgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak
B) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine
ad vermek
C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
D) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini
belirlemek
E) Bütçe ve kesin hesabı incelemek
9. Aşağıdakilerden hangisi, dava dilekçeleri üzerinde
idari yargı yeri tarafından yapılacak ilk incelemede
diğerlerinden daha önce incelenir?
A) Husumet
B) Süre
C) İdari merci tecavüzü
D) İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi
gereken bir işlem olup olmadığı
E) Dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
3. ve 5. maddelerine uygun olup olmadığı
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.