HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006

HUKUK
KPSS/1-AB-PS/2006
1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden
hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir?
A) Genel ve özel af ilanına karar vermek
B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek
kabulüne karar vermek
C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine
karar vermek
D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek
2. 1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir?
A) TBMM’nin, dönemin bitmesini beklemeden yapılmasına
karar verdiği erken seçim
B) Cumhurbaşkanının, TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine
karar vermesi üzerine yapılan seçim
C) TBMM’nin, komisyonları oluşturmak üzere yapılmasına
karar verdiği seçim
D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapılması gereken
seçim
E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşalan milletvekillikleri
için yapılan seçim
3. 1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü
haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel
hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde
kararname ile düzenlenebilir?
A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
B) Düzeltme ve cevap hakkı
C) Bilim ve sanat hürriyeti
D) İspat hakkı
E) Dilekçe hakkı
4. Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisine
ancak beşte üç oy çokluğuyla karar verebilir?
A) Siyasi partilerin kapatılmasına
B) Kanunların şekil bozukluğu nedeniyle iptaline
C) Bütçe kanunlarının iptaline
D) Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda sanıklar
hakkında mahkûmiyete
E) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne ilişkin
TBMM kararlarının iptaline
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.