KPSS/1-AB-PS/2006 soruları 7

37. Kalkınma ekonomisindeki bir görüşe göre üçüncü
dünya ülkeleri dış ticaret ilişkilerini kendi aralarında
geliştirmeye çalışmalıdır.
Bu görüşün dayandığı temel noktalar aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Küreselleşme sürecinde yerel olanakların varlığı;
ulusal korumacılık eğilimlerinin azalması; finansal
serbestleşme ve Uruguay Turu (Round)
B) Eşitsiz gelişim yasası; çok uluslu şirketlerin dünya
ticaretindeki belirleyici gücü; bağımlı yapılar
ve uluslararası ticarette kaynak aktarımı mekanizmalarının
varlığı
C) Güney-Güney ticareti hipotezi ve ekonomik
bütünleşme veya bölgesel ticaret bloku; ölçek
ekonomileri ve dış ticaretten dinamik kazançlar;
gelişmiş ülkelerdeki devresel dalgalanmalara
bağlı ihracat istikrarsızlığının azalması
D) Yeni korumacılık; oligopolistik (tekelci rekabet)
piyasaları; artan getiriler
E) Dış ticarette endüstriler arası yerine endüstri içi
ticaretin önem kazanması ile Ricardo ve
Heckscher-Ohlin kuramlarının yetersiz kalması;
dış ticarette taşımacılık maliyetlerinin belirleyici
rol kazanması ve analizlere dahil edilmesi
38. “Neoklasik (Solow) büyüme modelinde, başlangıç
sermaye-emek oranı ne olursa olsun, uzun dönemde
ekonomideki dengeli büyüme oranı dışsal olarak
belirlenmiş işgücü büyüme oranına eşit olacaktır.”
Bu önerme aşağıdaki varsayımlardan hangisine
bağlıdır?
A) Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda faktör ikamesinin
varlığı
B) Sermaye faktöründe azalan verimler
C) Faktör fiyatlarının eşitlenmesini sağlayan rekabetçi
faktör piyasaları
D) Tasarruf oranının büyüme sürecinde artması ve
durağan-durum büyüme oranını sağlayan düzeye
gelmesi
E) Nüfus artış hızının büyüme sürecinde azalarak
sabit bir oranda dengelenmesi ve doğal büyüme
oranına eşit olması
39. Türkiye’nin 2000 yılındaki cari işlemler dengesi ve
aynı yıl uygulanan enflasyonu düşürme programı
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cari işlemler açığı 5 milyar doları bulmuş ama
enflasyonu düşürme programını etkilememiştir,
çünkü yaşanan kriz bir bankacılık krizidir.
B) Cari işlemler açığı 7 milyar doları bulmuş ama
enflasyonu düşürme programını etkilememiştir,
çünkü kriz 2001 yılında yaşanmıştır.
C) Cari işlemler açığı 10 milyar doları bulmuş, ama
bu açık doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile
kapatıldığından enflasyonu düşürme programını
etkilememiştir.
D) Cari işlemler açığı dış ticaret açığı gibi 20 milyar
doları aştığı için bu açığın kapatılmasında zorluklarla
karşılaşılmış ve enflasyonu düşürme
programının başarısız olmasına neden olmuştur.
E) Cari işlemler açığının çok yükseleceği daha yılın
ortalarında belli olmuş, nitekim açık 10 milyar doları
bulmuş ve enflasyonu düşürme programının
başarısız olmasında önemli bir etken olmuştur.
40. Türkiye’de 2004 yılında tarım sektörünün GSMH
içindeki payı yaklaşık olarak % kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 18
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.