KPSS/1-AB-PS/2006 soruları 6

31.
I. Bono ve döviz piyasaları arasındaki ilişki
zayıfsa
II. Bono ve para arasında tam ikame varsa
III. Müdahale beklenmiyorsa
Yukarıdakilerden hangileri geçerliyse sterilizasyon
politikası daha etkili olur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
32. Başlangıçta dengede olan bir ekonomide, merkez
bankasının açık piyasa işlemleriyle piyasadan
hazine bonosu satın alması faizi ve döviz kurunu
nasıl etkiler?
Faiz Döviz kuru
A) Düşer Yükselir
B) Düşer Düşer
C) Yükselir Yükselir
D) Yükselir Düşer
E) Değişmez Değişmez
33. Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönemde kronik
yüksek enflasyonun nedenlerinden biridir?
A) Vergi oranlarındaki artış
B) Kamu harcamalarındaki artış
C) Sürekli parasal genişleme
D) Yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değerinde
yükselme
E) Toplam talepte azalma
34. Döviz kuru ve döviz mevduatları sürekli yükseliyorsa,
Türkiye’de M3Y para büyüklüğü hangi
yönde değişir?
A) Artabilir, aynı kalabilir veya azalabilir, çünkü YTL
ile ifade edilen parasal büyüklüklerin değişme
yönü belli değildir.
B) Artar, çünkü M3Y’yi belirleyen yalnızca döviz
mevduatlarıdır.
C) Artar, çünkü bu durumda resmi mevduat da yükselir.
D) Azalır, çünkü bu durumda vadeli YTL mevduatları
düşer.
E) Azalır, çünkü dolaşımdaki YTL miktarı düşer.
35. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun
cari işlemler dengesi içinde yer almaz?
A) İthalat
B) Transit ticaret
C) Dış borç faiz ödemeleri
D) Dış borç ana para geri ödemeleri
E) İşçi gelirleri
36. Mundell-Fleming modelinde, döviz kurunun denge
döviz kurundan daha düşük olduğu ve merkez
bankasının kuru bu düzeyde sabitlemek istediği
varsayıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana
gelir?
A) IS ve LM eğrilerinde bir kayma olmaz.
B) IS eğrisi sola doğru kayar.
C) IS eğrisi sağa doğru kayar.
D) LM eğrisi sağa doğru kayar.
E) LM eğrisi sola doğru kayar.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.