KPSS/1-AB-PS/2006 soruları 5

25. Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz kuru rejiminde
gerçekleşmez?
A) Para ikamesi
B) Finansal kriz
C) Bağımsız para politikası
D) Cari işlemler açığı
E) Para talebi istikrarsızlığı
26. Aşağıdakilerden hangisi para ikamesinin sonuçlarından
biridir?
A) Veri bir para arzı artışının daha az enflasyona
yol açması
B) Para politikasının etkinliğini artırması
C) Merkez bankasının “son borç verme makamı’’
konumunu güçlendirmesi
D) Para talebi denklemlerini daha istikrarlı duruma
getirmesi
E) Veri bir ulusal gelire karşılık gelen reel senyoraj
gelirini azaltması
27. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçları
arasında yer almaz?
A) İthalat teminatları B) Açık piyasa işlemleri
C) Zorunlu karşılıklar D) Döviz kuru
E) Disponibilite oranı
28. Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl
değişir?
A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir
kısmını ödünç vermek ister.
B) Artar, çünkü reel paranın enflasyona göre düzeltilmiş
fırsat maliyeti azalır.
C) Azalır, çünkü gelirin nominal değeri düşer.
D) Azalır, çünkü nakit tutmanın fırsat maliyeti artar.
E) Azalır, çünkü para arzı azalır.
29. Aşağıdakilerden hangisi Fisher denklemini ifade
eder?
A) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı-Beklenen
enflasyon
B) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Beklenen
enflasyon
C) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Gerçekleşen
enflasyon
D) Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı+Gerçekleşen
enflasyon
E) Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı-Gerçekleşen
enflasyon
30. Para arzında beklenmedik bir defalık artış aşağıdakilerden
hangisine neden olmaz?
A) Nominal faiz oranlarının artmasına
B) Fiyat düzeyinde beklenmedik bir artışa
C) Döviz kurunun değer kaybetmesine
D) Reel para talebinin değişmemesine
E) Reel para arzının değişmemesine
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.