KPSS/1-AB-PS/2006 soruları 4

19. Dışa açık ekonomide, özel sektör tasarrufları ile
yatırımları arasındaki fark (S-I) aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) Net ihracata
B) Dış dengeye
C) Bütçe dengesi ile dış dengenin toplamına
D) Toplam (kamu+özel) net yatırıma
E) Birincil bütçe dengesine
20. Kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları 1000,
tasarruflar 100 ve kamu harcamaları 300 birimdir.
Denk bütçe varsayımı altında bu ekonomideki
GSYH değeri kaç birimdir?
A) 800 B) 1100 C) 1200
D) 1300 E) 1400
21. Kapalı bir ekonomiyi tanımlayan veriler şöyledir:
Tüketim fonksiyonu: C = 90 + 0,9YD
Yatırım fonksiyonu: I = 200-1000r
Para talebi: L = Y-10 000r
(Burada YD harcanabilir gelir, Y toplam gelir, r ise
faiz oranıdır.)
Bu ekonomide gelir vergisi oranı % 33, kamu harcamaları
710 ve para arzı 500 ise, bütçe dengesi
kaçtır?
A) -20 B) -10 C) 20 D) 30 E) 50
22. Bir ekonomideki sermaye talebi K∗ = 0,25Y/rc
denklemi ile verilmiştir. (Burada K∗ arzulanan sermaye
stoku, Y gelir ve r c sermayenin kullanım maliyetidir.)
Nominal faiz oranı % 12, enflasyon oranı % 6,
sermayenin yıpranma oranı % 10 ve gelir düzeyi
16 000 ise, bu ekonomide arzulanan sermaye
stoku ne kadar olur?
A) 10 000 B) 15 000 C) 16 000
D) 20 000 E) 25 000
23. Mundell-Fleming modeline göre dalgalı kur rejimi
altındaki dışa açık küçük bir ekonomide kamu
harcamalarındaki bir artış döviz kurunu ve gelir
düzeyini nasıl etkiler?
Döviz kuru Gelir düzeyi
A) Artar Artar
B) Artar Değişmez
C) Değişmez Artar
D) Değişmez Değişmez
E) Değişmez Azalır
24. Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yönelik
bir para politikası izliyorsa, IS-LM modeline göre
vergilerdeki bir artıştan gelir nasıl etkilenir?
A) Değişmez.
B) Artar.
C) Azalır.
D) Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır.
E) Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.