hukuk KPSS/1-AB-PS/2006 soruları 7

27. Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Alacaklının borçludan olan alacağını bir üçüncü
kişiye devretme konusunda borçlu ile yaptığı bir
sözleşmedir.
B) Alacaklının bir üçüncü kişiyle noterde resmi yazılı
şekilde yapılması zorunlu bir sözleşme ile
borçludan olan alacağını üçüncü kişiye devretmesidir.
C) Alacaklının borçludan olan bir alacağını, bir
üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devretme
konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak akdettiği
bir sözleşmedir.
D) Alacaklının resmi senede bağlı olan bir alacağını,
bir üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devretme
konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak akdettiği
bir sözleşmedir.
E) Alacaklının, kambiyo senedine bağlı olan bir alacağını
bir üçüncü kişiye devretme konusunda sadece
senedi üçüncü kişiye teslim etmek suretiyle
akdettiği bir sözleşmedir.
28. Üçüncü kişi lehine sözleşme ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Üçüncü kişi lehine sözleşme ile bir kimse, bir
başkasının üstlendiği borcu alacaklıya garanti
eder.
B) Üçüncü kişi lehine sözleşme ile bir kimse, bir
başkasının üstlendiği borcun ifa edilmemesinden
doğan zararları ödemeyi alacaklıya garanti eder.
C) Üçüncü kişi lehine sözleşme, bir kimsenin edimi
bir üçüncü kişiye ifa etmesi konusunda borçlu ile
yaptığı bir sözleşmedir.
D) Üçüncü kişi lehine sözleşme, alacaklı ve borçlu
yanında sözleşmeye bir üçüncü kişinin de katılmasıdır.
E) Üçüncü kişi lehine sözleşme en az üç kişinin taraf
olduğu yazılı geçerlilik koşuluna tabi olan bir
sözleşmedir.
29. Acente aşağıdaki işlemlerden hangisini
yapamaz?
A) Tacirin tarafı olduğu bir akdin yapılmasına aracılık
etmek
B) Tacir adına bir akit yapmak
C) Sattığı malların bedelini tahsil etmek
D) Taciri mahkemede temsil etmek
E) Temsil ettiği tacirin işletmesine ortak kabul etmek
30. Tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Tacir kural olarak cezai şartın tenkisini isteyemez.
B) Tacir ticari defterler tutmalıdır.
C) Tacir borçlarından dolayı iflasa tabidir.
D) Tacir basiretli iş adamı gibi hareket etmelidir.
E) Tacir işletme adı kullanmak zorundadır
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.