hukuk KPSS/1-AB-PS/2006 soruları 8

31. Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin kendiliğinden
sona erme sebeplerinden biri değildir?
A) Ortak gayenin gerçekleşmiş olması
B) Ortak gayenin gerçekleşmesinin imkânsız bir hâl
alması
C) Ortaklardan birinin ölmesi
D) Ortaklardan birinin şirketin feshini ihbar etmesi
E) Bir ortağın tasfiye hissesinin cebri icra konusu
olması
32. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunda
alınan bir kararın iptalini isteyemez?
A) Ortak
B) Yönetim kurulu
C) Yönetim kurulu üyesi
D) Denetçiler
E) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
33. Çekte muhatap bankanın verdiği aval ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Geçersizdir.
B) Kefalet anlamına gelir.
C) Garanti sözleşmesi anlamına gelir.
D) Çeki geçersiz hale getirir.
E) Çeki damga vergisine tabi kılar.
34. Kambiyo senetlerinde temsil ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanuni mümessil, velayeti altındaki küçük adına
kambiyo senedi düzenleyebilir.
B) Ticari mümessil, özel yetkisi olmasa da temsilen
kambiyo senedi düzenleyebilir.
C) Temsil yetkisi olmayan bir kimse tarafından, temsilen
kambiyo senedi düzenlenmesi halinde buna
icazet verilebilir.
D) Yetkisiz temsilci senet hamiline ödemede bulunduğunda,
ona halef olur.
E) Ticari vekil, özel yetkisi olmazsa temsilen kambiyo
senedi düzenleyemez.
35. Aşağıdaki davalardan hangisi icra mahkemesinin
görevine girer?
A) Borçtan kurtulma
B) İtirazın iptali
C) Hacizde istihkak
D) Menfi tespit
E) İstirdat
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.