İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006 soruları

İKTİSAT
KPSS/1-AB-PS/2006
1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim
maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı
olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini
açıklamıştır.
Bu bağlamda Marshall’ın “Elmas-Su” paradoksunu
çözmesinin altındaki temel mekanizma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tüketici artığı ve üretici artığı
B) İçsel ve dışsal ekonomiler
C) Azalan marjinal fayda ve artan marjinal maliyetler
D) Gelir ve ikame etkilerine dayalı Marshallcı talep
eğrisi
E) Kısmi denge ve genel denge analizi
2. Makroekonomik dengelenme sürecinde, fiyat düzeyindeki
değişmelerin reel balans etkisi yaratarak
satın alma gücünde değişiklik yaptığını ve
bu değişikliğin de toplam talebi etkilediğini ileri
süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. M. Keynes B) M. Friedman
C) A. Pigou D) K. Wicksell
E) I. Fisher
3. Üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Q= aK+bL ise, girdiler arası ikame esnekliği sıfırdır.
B) Q=3K0,5L0,9 ise, ölçeğe göre azalan getiri vardır.
C) Q= min (aK, bL) ise girdiler arası ikame esnekliği
sonsuzdur.
D) Q = 3K0,2L0,4 ise girdiler arası ikame esnekliği
1’dir.
E) Q = 2K0,3L0,2 ise, ölçeğe göre artan getiri vardır.
4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru
ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?
A) Sonsuzdur. B) 1’den büyüktür.
C) Birdir. D) 1’den küçüktür.
E) Sıfırdır.
5. Telafi edilmiş talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Giffen malı söz konusu olduğunda pozitif eğimlidir.
B) Sadece ikame etkisini yansıtır.
C) Sadece gelir etkisini yansıtır.
D) Düşük mallarda alışılmış talep eğrisi ile çakışır.
E) Eğrinin üzerinde bir noktadan diğerine geçildiğinde,
reel gelir değişir.
6. Üretimin ikinci bölgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Emeğin marjinal ürünü, ortalama ürününe eşit
veya ondan küçüktür.
B) Emeğin marjinal ürünü, ortalama ürününden büyüktür.
C) Sabit girdi olan sermayenin ortalama ürünü negatiftir.
D) Emeğin ortalama ürünü negatiftir.
E) Emeğin marjinal ürünü negatiftir.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.