KPSS/1-AB-PS/2006 sorular 2

7. X malının fiyatı 3 YTL’den 2 YTL’ye düşünce tüketici
A’nın talep ettiği miktar 10 birimden 14 birime yükselmiştir.
Buna göre, tüketici fazlasındaki değişme kaç
YTL’dir?
A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 22
8. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin negatif
eğimli olduğu durumda, aşağıdakilerden hangisi
söz konusudur?
A) Pozitif alan ekonomileri vardır.
B) Öğrenme etkisinden kaynaklanan maliyet azalışı
vardır.
C) Uzun dönem marjinal maliyet, ortalama maliyetten
büyüktür.
D) Uzun dönem marjinal maliyet, ortalama maliyetten
küçüktür.
E) Negatif alan ekonomileri vardır.
9. Kısa dönem dengesinde zarar eden tam rekabetçi
bir firma nasıl davranır?
A) Fiyat ortalama değişken maliyetten küçükse üretimi
sürdürür.
B) Optimumdan küçük ölçekte bir tesisle çalışıyorsa
üretimi sürdürür.
C) Toplam zararı toplam sabit maliyetten büyükse
üretimi sürdürür.
D) Başabaş noktasına kadar üretimi sürdürür.
E) Fiyat ortalama değişken maliyete eşit veya ondan
büyükse üretimi sürdürür.
10. Artan maliyetli bir endüstrinin uzun dönem arz
eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Pozitif eğimlidir.
B) Negatif eğimlidir.
C) Eğrinin eğimi talep esnekliğine bağlı olarak
değişir.
D) Esnekliği sonsuzdur.
E) Esnekliği sıfırdır.
11. Hükümet monopolcüden götürü bir vergi aldığında
monopolcü için hangi sonuç ortaya çıkar?
A) Denge fiyatı yükselir.
B) Denge üretim miktarı artar.
C) Toplam hasılatı artar.
D) Toplam hasılatı azalır.
E) Denge üretim miktarı ve fiyatı değişmez, toplam
kârı azalır.
12. Cournot düopol modelinde aşağıdaki sonuçlardan
hangisi geçerlidir?
A) Denge durumunda fiyat ve üretim miktarı tam
rekabettekinin aynıdır.
B) Her düopolcü kârını maksimum yapan üretim
miktarını belirlerken, diğer düopolcünün üretim
miktarını değiştirmeyeceğini düşünür.
C) Denge üretim miktarı tam rekabettekinden büyüktür.
D) Malın piyasa fiyatı monopoldekine eşittir.
E) İstikrarlı bir çözüm yoktur, fiyat sürekli dalgalanır.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.