İngilizce Bilgisayar ve Bilişim Terimleri Sözlüğü A-C (English – Turkish Computer Terms Dictionary)

alias nedir takma ad, başka ad
align nedir dizmek, sıralamak, sıraya koymak, hizaya sokmak, dizilmek, sıralanmak
apply nedir uygulamak
ascending nedir artan
ASCII nedir kıs. American Standard Code for Information Interchange bilg. ASCII (Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu).
Assign nedir tahsis etmek, atamak
Attachment nedir baglama, iliştirme, bitiştirme,ek
Attribute nedir özellik, nitelik
Authentication nedir doğruluğunu ispat etme,kimlik denetimi
Authority nedir Yetki, Yetkili
Auto nedir Özdevimli
Available nedir Kullanılabilir
Average nedir Ortalama
Average Data Rate nedir Ortalama Veri Hızı
Background nedir Zemin.Artalan
Backspace Key nedir Geri Tuşu, Geriye Doğru Sil Tuşu
Backup nedir Yedekleme, Yedeklemek, Yedek
Backup Device nedir Yedekleme Aygıtı
CAND nedir Bilgisayar Destekli Taslak ve Dizayn Üretimi
CD Player nedir YD Okuyucusu
CD-Audio nedir Müzik Cd’lerinin Yayımlandığı Ortam
CD-ROM driver nedir CD-ROM sürücü
Cpu nedir mikro islemci
Cache nedir Önbellek
Calculate nedir hesap yapmak
Calculator nedir Hesap Makinesi
Calendar nedir Takvim
Camera nedir Kamera
Cancel nedir İptal etmek
Capability nedir yetenek, kabiliyet, istidat
capacity nedir kapasite
caps lock nedir büyük harf tuşu
caption nedir manşet, başlık, altyazı
capture nedir tutmak, yakalamak
case sensitive nedir büyük ve küçük harfe duyarlı
catalog nedir katalog, fihrist

category nedir kategori,sınıf
cell nedir hücre
center nedir merkez, orta
central processing unit nedir merkezi işlem birimi
character nedir harf, harf türü
character set nedir karakter seti
check box nedir onay kutusu
classification nedir sınıflama, bölümleme, tasnif, sınıflandırma
click nedir tıklama
client nedir istemci,müşteri
client-server nedir istemci sunucu
clipboard nedir pano
code nedir makina kodu
collection nedir derlem, koleksiyon
color picture tube nedir renkli resim tubu
column nedir dikec, sütun
combination nedir katışım, birlesim, kombinezon
command nedir komut kumanda
command file nedir komut kütüğü
command key nedir komut tuşu
command language nedir komut dili
command line nedir komut satırı
command processing nedir komut işleme
command processor nedir komut işlemcisi
command prompt nedir komut istemi
command statement nedir komut deyimi
comment nedir açıklama, yorum
common field nedir ortak alan
communication nedir iletişim
communication channel nedir iletişim kanalı
communication network nedir iletişim ağı
communication server nedir iletişim işgöreni, sunucu
compare nedir karşılaştırmak
compatibility nedir uyumluluk, bağdaşırlık
compatible nedir uyumlu, bağdaşır
compile nedir derlemek
compiler nedir derleyici
complete nedir tam, eksiksiz
complex nedir karmaşık
component nedir bileşen
compress nedir sıkıştırmak
compute nedir hesaplamak
computer nedir bilgisayar
computer engineering nedir bilgisayar mühendisligi
computer network nedir bilgisayar ağı
computer screen nedir bilgisayar ekranı
computer security nedir bilgisayar güvenliği
conductor nedir iletken
configuration nedir düzenleşim, yapılanış
confirm nedir dogrulamak, pekiştirmek
connect nedir bağlantılamak
connector nedir bağlayıcı
console nedir işletmen ucbirimi
contact nedir kontak
container nedir kap
content nedir içerik
contents nedir içindekiler
context nedir bağlam
contrast nedir karşıtlık, kontrast
control nedir denetim, kontrol, kumanda
control key, Ctrl key nedir kontrol tuşu
control panel nedir kontrol (denetim) sergeni
converter nedir çevirici
copyright nedir telif hakkı
correction nedir duzeltme
countable nedir sayılabilir
counter nedir sayaç
coupler nedir bağlastırıcı
cover page nedir kapak sayfası
current date nedir günün tarihi
cursor nedir imlec
customized nedir isteğe uyarlanmış
cut and paste nedir kes ve yapıştır
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.