İngilizce Ders 15(ÇOĞUL İSİMLER -SAYILABİLEN İSİMLER)

ÇOĞUL İSİMLER -SAYILABİLEN İSİMLER
A) Cins isimlerin büyük bir çoğunluğu s takısı eklenerek çoğul yapılabilir. Bunlar düzenli isimlerdir. (caer – cars, book – books vb.)
s takısı eklenirken sözcüğün söylenişini yumuşatmak amacıyla yazılışında bazı değişiklikler yapılabilir.
1. ç olarak söylenilen ch harfleriyle biten sözcüklere es eklenir, yani yeni bir hece eklenmiş olur. match – matches, trench – trenches, watch – watches
2. Sözcüğün son harfi olan y eğer i sesiyle okunuyorsa, y harfi kalkar, ies gelir. story – stories, baby – babies
3. Sözcüğün sonu f sesiyle bitiyorsa, f kalkar, yerine ves gelir. thief – thieves, wife – wives, leaf – leaves, knife – knives
4. Son harfi o ile biten sözcükler es alır, ama yeni bir hece oluşturmazlar. hero – heroes, tomato – tomatoes, potato – potatoes
B) Çoğul biçimi düzensiz olan isimler :

child children
foot feet
goose geese
louse lice
man men
mouse mice
Mr. Messrs.
ox oxen
that those
this these
tooth teeth
woman women
C) Son sesleri (Türkçe ş) ya da (ç) olarak okunan aşağıdaki ülkelerin insanlarından söz edilirken sözcük, s takısı almadan çoğuldur.
British
Dutch
English
Flemish
Irish
Polish
Scotch
Spanish
Sweedish
Welsh
Örnek : The English drink a lot of beer. (İngilizler çok bira içerler.)
D) Sıfatların önüne the getirerek türetilen isimler yalnızca çoğul olarak kullanılır.
The good. (iyiler), The rich. (zenginler), The disabled. (özürlüler), The dead. (ölüler), The wounded. (yaralılar) vb.
E) İki parçadan oluşan eşyalar her zaman çoğul olarak kullanılır.
(blue) jeans
breeches
dungarees
knickers
pants
shorts
slacks
trousers
coveralls
overalls
pajamas
braces
suspenders
binoculars
glasses
spectacles
clippers
pincers
pliers
scissors
shears
tongs
tweezers
Bu tip isimlerden söz ederken tekil olduklarını belirtmek için a pair of (bir çift) ya da sayısını söyleceksek, three pairs of (üç çift) ifadeleri kullanılır.
Örnek : There is a pair of scissors on the desk. (Masanın üstünde bir makas var.)
F) Her zaman çoğul olarak kullanılan (tekili olmayan) bazı isimler vardır. En önemlileri şunlardır :
aborigines
archives
auspices
belongings
cattle
clothes
contents
dregs
eaves
environs
goods
quarters
manners
morals
police
people
remains
riches
savings
surroundings
thanks
the outdoors
the outskirts
victuals
wages
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.