İngilizce Ders 16 (BELİRSİZ TANIMLAYICILAR (A, AN, SOME, ANY) )

A / AN
Sayılabilen cins isimlerden biri hiçbir özelliği tanıtılmamış durumda kullanılırsa, o isimden önce belirsiz tanımlayıcılardan a ya da an kullanılır. Sözcüğün ilk harfi ya da hecesi sesli ise an kullanılır. (an apple, an orange, an hour) Sessiz harfle başlıyorsa a kullanılır. (a book, a chair)
Bunların dışında, a / an belirsiz tanımlayıcı aşağıdaki durumlarda kullanılır.
1. Bir meslek gösteren isimlerden önce gelir. Bu durumda a / an Türkçe’ye çevrilmez.
My brother is a lawyer. (Erkek kardeşim avukattır.)
2. İnsan isimlerinden önce kullanılır. Bu durumda konuşan kişi sözü edilen insanı adı dışında tanımamaktadır.
A Ahmet Erdem called you this morning. (Bu sabah seni Ahmet Erdem diye biri aradı.)
3. Sayılamayan bir isimden önce kullanılırsa o ismin bir çeşidi anlatılır.
This is a music you will enjoy. (Bu senin hoşlanacağın türden bir müziktir.)
4. Zaman ve ölçüm ifadelerinde kullanılır. Bu durumda da Türkçe’ye çevrilmez.
Three times a week. (Haftada üç kez.)
2000 TL a kilo. (Kilosu 2000 lira) 90 km. an hour. (Saatte 90 km.)
5. Beğeni, şaşkınlık, hayal kırıklığı vb. duygulan vurgulayan ünlemlerde kullanılır.
What a beautiful song! (Ne güzel bir şarkı)

6. A / AN sıfatla kullanılan bir ismin önündeyse, o sıfatın ilk harfi ya da hecesine göre a ya da an olur. (an easy question)
Sıfat-İsim yapısından önce very, pretty rather gibi niteleyiciler varsa, a/an niteleyiciden önce gelir.(a very tall man)
SOME
A / An tanımlayıcısının çoğul biçimidir.
SOME İLE KULLANILAN SAYILABİLEN İSİM MUTLAKA ÇOĞUL OLMALIDIR.
Sayılamayan isimlerden önce kullanıldığında belirsiz bir miktar anlamını verir.
Are here some students in the room? (Odada öğrenciler var mı?)
I have some money in the bank. (Bankada biraz param var.)
Do you have some time for me? (Bana ayıracak biraz zamanın var mı?)
Some ile kullanılan bazı isimler:
Something: Bir şey (TEKİLDİR ve bitişik yazılır)
Someone/somebody: Birisi (insan) (TEKİLDİR ve bitişik yazılır)
Somevvhere/someplace: Bir yer
Some time: Belirsiz bir zamanda… (Ayrı yazılır)
ANY
Olumsuz ve soru cümlelerinde some yerine kullanılır. Some çoğu kez Türkçe’ye çevrilmezse de, any hiç ya da herhangi gibi ifadelerle çevrilebilir, bazen de çevrilmez.
SAYILAN BİR İSİMLE KULLANILIYORSA MUTLAKA ÇOĞUL İSİM OLUR. Sayılamayan isimlerle de kullanılabilir.
There aren’t any apples on the table. (Masada hiç elma yok.)
There isn’t any time left. (Hiç zaman kalmadı.)
Do you see any clouds? (Hiç bulut görüyor musun?)
Any’nin bazı farklı kullanılışları:
Anything: Hiçbir şey, herhangi bir şey (TEKİLDİR ve bitişik yazılır)
Anyone/Anybody: Hiç kimse, herhangi bir kimse (TEKİLDİR ve bitişik yazılır)
Anywhere/anyplace: Herhangi bir yer, hiçbir yer (Bitişik yazılır)
Any time: Ne zaman olursa, herhangi bir zamanda
Any more: (Soruda) Biraz daha?/(Olumsuz) Daha olmasın…
I don’t want anymore. (Daha fazla istemiyorum.)
DİKKAT : Some özne olarak kullanılabilir:
Some people are waiting for you. (Birkaç kişi seni bekliyor.)
Something is bothering me. (Bir şey beni rahatsız ediyor.)
Someone/somebody is calling you. (Birisi seni arıyor.)
Fakat olumsuz bir cümlede any ve any ile kullanılan ifadeler ÖZNE olamaz.
ANY eğer sıfat olarak isim önüne gelir ve anlamı “her kim, her ne” vb. olursa, o zaman özne olabilir, ama cümle OLUMLUDUR.
Anybody/anyone can do this. (Bunu kim olsa yapabilir.)
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.