İngilizce Ders – 2 ( İngilizce Cümle Yapıları 1 )

BASİT CÜMLE-1
İngilizcede en basit anlamı ile cümle, «bu» anlamına gelen this kelimesi ile «-dır» anlamına gelen is fiil eki, «bir» anlamına gelen a ve bir de isimden meydana gelir.
Is her cümlede aynı kaldığı halde Türkçe karşılığı bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dir, -dır, -dur, -dür, -tir, -tır, -tur, -tür) gibi değişik şekiller almaktadır.
Sesli harfle, yani (a, e, i, o, u) harfleriyle başlayan kelimelerin önünde a kelimesi an şekline girer.
Yakın şeyleri işaret ederken «bu» anlamında «This», uzak şeyleri işaret ederken «şu» anlamında «That» kullanılır.
This is A book.
This is A table.
That is A window.
That is An orange.
It is A pencil.
That is An apple.
This is An egg.
It is A door.
OLUMSUZ CÜMLE
İngilizcede olumsuzluk, cümleye, is’den sonra «değil» anlamına gelen not kelimesinin ilave edilmesiyle yapılır.
This is not A door.
This is not An egg.
That is not A house.
It is not A ship.
That is not An orange.
SORU CÜMLESİ
Olumlu bir cümleyi soru haline sokmak için yaplacak şey, cümlede bulunan ve «…dır» anlamına gelen is kelimesini cümlenin başına getirmektir.
Is this A tree?
Is this A hat?
Is that An apple?
Is it A cat?
WHAT IS THIS?
Bu nedir? Anlamındaki soru cümlesini iki şekilde cevaplamak mümkündür.
1. Sorudaki This kelimesini cevapta da kullanarak
2. Soruda this olmasına rağmen cevapta «o» anlamına gelen it kullanarak cevap vermek.
Bu ikinci şekil daha çok kullanılır.
What is this? It is a basket.
Bu nedir? O bir sepettir.
What is that ? It is a house.
Şu nedir? O bir evdir.
What is this?
What is that?
What is it?
What kelimesi şahıslarla kullanıldığı zaman –neci, ne iş yapar- anlamına gelir.
What is Mr. Miller? Mr. Miller necidir? (ne iş yapar, mesleği nedir?)
What are you? Siz necisiniz?
What are Zeynep and Ahmet? Zeynep ve Ahmet necidirler?
OR CÜMLESİ
Or cümlelerinde iki şeyden hangisinin doğru olduğu sorulmaktadır. Bu bakımdan cevabın tam bir cümle olması ve başında yes veya no bulunmaması gerekir.
Is it a chair or a table?
(O bir sandalye midir yoksa bir masa mıdır?)
It’s a table.
(O bir masadır.)
Is this A book or a pencil?
Is that An apple or a basket?
Is this A house or a school?
Is it A train or a ship?
ÇOĞUL YAPMA
İngilizcede isimleri çoğul yapmak için genel olarak sonlarına s eklenir. Bu s Türkçedeki «ler, lar» eklerinin yerini tutar.
This bu these bunlar
That şu those şunlar
It o they onlar
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.