İngilizce Öntakılar ve Bazı Edatlar T-Z

take
Bir şeyi bir yerden almak, elle tutup almak.
Örnek: Don’t take my basket. Benim sepetimi alma.
Take off
Çıkarmak.
Örnek: Take off your coat. Ceketini çıkar.
than
-dan. Genellikle ikinci isimden önce gelir.
Örnek: My hat is bigger than your hat. Şapkam senin şapkandan daha büyüktür.
that
Şu
Örnek: That is a door. Şu bir kapıdır. www.teknolojiweb.net
-ki
Örnek: He is so strong that he can carry this table. O kadar kuvvetlidir ki bu masayı taşıyabilir.
the
Türkçe karşılığı yoktur.
A kelimesi gibi isimlerin önünde kullanılır.
Önünde bulunduğu ismin söyleyen ve söylenen kişi tarafından bilindiği durumlarda kullanılır.
Örnek: The sun is in the sky. Güneş göktedir.
Bir isimden daha öncede bahsedilmişse ismin önünde -the- kullanılır.
there
Orada, oraya, orayı. Örnek: Don’t go there now. Oraya şimdi gitme.
they
onlar. Soruda these, those, they kelimelerinin hangisi olursa olsun cevapta they kullanılmaktadır.
This
bu, bu kadar
to
Türkçedeki fiil kelimelerinin sonundaki -mek, -mak eklerinin karşılığıdır.
Örnek: to come: gelmek – come : gel
Fiil kelimelerinin önünde değilse, kendisinden sonraki kelimeye -e, -a ekini getirir.
Örnek: Go to the wall. Duvara git. He went to London. Londra’ya gitti.
under
Altında
Örnek: The dog is sleeping under the chair. Köpek sandalyenin altında uyuyor.
up
Yukarı, yukarıda. Örnek: The man looked up. Adam yukarı baktı.
used
Kullanılmış, eski. Geçmişte adet halinde yapmakta olduğumuz hareketleri anlatırken fiil önüne
-used to- getirilir. Örnek: I used to come late. Eve geç gelirdim.
usually
Çoğunlukla, genellikle. Örnek: She usually finishes early. Genellikle erken bitirir.
was
To be –olmak- fiilinin geçmiş halidir. I öznesi ve tekil şahıslarla birlikte kullanılır.
were
To be –olmak- fiilinin geçmiş halidir. Çoğul şahıslarla birlikte kullanılır.
weren’t
Were ve not kelimeleri birleştirilerek weren’t şeklinde yazılır.
west
Batı. Örnek: İzmir is in the west of Turkey. İzmir, Türkiye’nin batısındadır.
What
Soru kelimesi: ne? Örnek: What is this? –Bu nedir?-
Şahıslarla kullanıldığı zaman –neci, ne iş yapar, mesleği nedir?-
Örnek: What is your father? –Babanız necidir?-
where
Nereye, nerede, nereden.
Örnek: Where is the teacher? Öğretmen nerededir?
Cümle içinde bir isimden sonra geliyorsa, -ki orada- anlamına gelir.
Örnek: A bedroom is a place where we sleep. Yatak odası bir yerdir ki orada uyuruz.
who
Kim, kime anlamında soru kelimesidir.
Örnek: Who came here? Buraya kim geldi?
Cümle içinde bir isimden sonra geliyorsa, -ki o- anlamına gelir.
Örnek: A teacher is a man who teaches. Öğretmen bir adamdır ki o öğretir.
will
-ecek, -acak. Gelecek zaman cümlelerinde fiillerin sonuna gelen eklerin karşılığıdır.
I ve We özneleri dışındaki şahıslar için kullanılır.
Örnek: He will sleep. –Uyuyacak-
with
ile, beraber. Örnek: I am going with my father. –Babamla gidiyorum.-
kullanarak. Örnek: I write with a pencil. -Bir kalemle yazarım.-
–lı eki : Örnek: the girl with blue eyes is my sister.- Mavi gözlü kız kızkardeşimdir.
Yes
Evet
you
Siz, sen
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.